Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Szkolenie z dobrostanu ryb
Zmodyfikowano: 28.04.2014
Zapraszamy na szkolenie dotyczące dobrostanu ryb. Seminarium, zorganizowane przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu odbędzie się w piątek 25 kwietnia, o godz. 9.00 w siedzibie DODR we Wrocławiu przy ul. Zwycięskiej 8

 

Zgodnie z przepisami, przy staraniach o dopłaty wodno-środowiskowe konieczne jest posiadanie dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu lub szkolenia dotyczącego dobrostanu ryb.

Seminarium poprowadzą pracownicy naukowi Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie. Po zakończeniu szkolenia, jego uczestnicy otrzymają certyfikaty wydawane przez Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie.

Koszt szkolenia to 200 zł.

Seminarium zostanie przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2009 poz. 1193 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 2 – Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

Zgłoszenia oraz szczegółowe informacje na temat szkolenia można uzyskać pod numerem tel. 609 444 812, 607 306 826, email: jan.gancarz@dodr.pl lub w Dziale Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw DODR we Wrocławiu, tel. 71 339 80 21/22.

Jan Gancarz DODR we Wrocławiu