Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Marcowa narada doradców
Zmodyfikowano: 20.03.2020

O platformie żywnościowej, sytuacji dotyczącej ASF oraz ptasiej grypy na Dolnym Śląsku, a także rozpoczynającej się w połowie marca kampanii wnioskowej, rozmawiali doradcy 5 marca we Wrocławiu.

Uczestników marcowej narady powitał Dyrektor DODR Marek Tarnacki, który mówił o Platformie Żywnościowej, będącej rynkowym narzędziem, stworzonym w odpowiedzi na potrzeby rolników, prowadzących towarową produkcję zbóż. Równolegle do narady zostało zorganizowane szkolenie z zasad funkcjonowania Platformy. Platforma Żywnościowa to narzędzie do prowadzenia obrotu wybranymi produktami rolno-spożywczymi, spełniającymi wysokie, jednakowe i powtarzalne wymagania jakościowe.

Dyrektor Marek Tarnacki przypomniał także o rozpoczynającej się w marcu kampanii składania wniosków o dopłaty obszarowe i o tym, że Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego posiada ubezpieczenie OC w tym zakresie. DODR zaprasza rolników do kontaktu mailowego i telefonicznego z doradcami, pomagającymi w wypełnianiu wniosków.

Gościem spotkania był Wojewódzki Lekarz Weterynarii Zdzisław Król, który przedstawił sytuacją epizootyczną w regionie. Na Dolnym Śląsku cały czas występuje zagrożenie ASF i grypą ptaków. W zakresie ASF mamy stabilną sytuację, w ramach działań profilaktycznych jest prowadzony sanitarny odstrzał dzików. Do tej pory wykryto jedno ognisko grypy ptaków, nie pojawiło się ich więcej. W tym zakresie wystarczy 4 do 6 tygodni, aby sama natura uregulowała zagrożenie. Ptasia grypa bowiem wycofuje się przy wyższej temperaturze zewnętrznej.

Zdzisław Król przypomniał także, że 18 lutego weszło w życie rozporządzenie ministra rolnictwa umożliwiające funkcjonowanie rzeźni rolniczych. To rzeźnie tworzone na bazie gospodarstw rolnych, w których można ubijać ograniczoną liczbę zwierząt. Mięso pozyskane z tych rzeźni jest traktowane dokładnie tak samo, jak mięso z innych rodzajów rzeźni. Nie ma bowiem ani w prawodawstwie polskim, ani unijnym innej rzeźni niż rzeźnia zatwierdzona. Pochodzące z niej mięso może być kierowane na unijny rynek. Oznacza to, że rzeźnia musi spełniać wymagania dotyczące dobrostanu zwierząt, higieny, czy postępowania z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego.

W rzeźniach rolniczych możliwy jest ubój nie więcej niż 365 sztuk bydła rocznie (średnio jedna dziennie). Ograniczenia ilościowe dotyczą także innych gatunków ubijanych zwierząt. Dodatkowo żywiec musi pochodzić z tego samego lub sąsiedniego powiatu.

Dyrektor DODR zapowiedział wspólne działania w tym zakresie i zaprosił przedstawicieli Inspekcji Weterynaryjnej do udziału w szkoleniach organizowanych przez Ośrodek, na temat tworzenia i prowadzenia rzeźni rolniczych.

Red.

Galeria zdjęć