Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Oświadczenia potwierdzające brak zmian od 1 marca do 15 kwietnia
Zmodyfikowano: 30.01.2020

23 stycznia rząd przyjął przepisy mówiące, że podobnie jak w 2018 i 2019 rolnik, który ubiegał się wyłącznie o:

  • jednolitą płatność obszarową
  • płatność za zazielenienie
  • płatność dodatkową
  • płatność związana do powierzchni uprawy chmielu
  • płatność do owiec
  • płatność do kóz
  • płatność niezwiązaną do tytoniu
  • płatność ONW
  • pomoc na zalesienie
  • oraz premię pielęgnacyjną i zalesieniową

może złożyć oświadczenie potwierdzające brak zmian w odniesieniu do 2019 roku, o ile powierzchnia gruntów rolnych w jego gospodarstwie nie przekracza 10 ha. Producenci rolni mają na to półtora miesiąca. Wypełnione oświadczenie będzie można złożyć w biurach powiatowych ARiMR, na formularzu udostępnionym przez Agencję w terminie od 1 marca do 15 kwietnia 2020 r.

15 marca roku zacznie również obowiązywać Rozporządzenie MRiRW zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach wsparcia bezpośredniego. Nakłada ono obowiązek złożenia oświadczenia w celu potwierdzenia tytułu prawnego do działki rolnej będącej własnością Skarbu Państwa, państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowej osoby prawnej, do której ubiega się o przyznanie płatności. Dopłata do poszczególnych działek rolnych zostanie przyznana rolnikowi, który na dzień 31 maja danego roku będzie posiadał tytuł prawny do danej działki. Dzięki tej zmianie płatności bezpośrednie nie powinny trafić do osób, które użytkują grunty w sposób bezumowny.

Źródło:
https://www.farmer.pl/finanse/dotacje-i-doplaty/jakie-zmiany-we-wnioskowaniu-o-doplaty-bezposrednie,91510.html
Ewelina Marciniak DODR