Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Styczniowa narada doradców
Zmodyfikowano: 17.01.2020

Styczniowa narada doradców

O bioasekuracji, ptasiej grypie i ASF oraz Planie pracy doradczej na ten rok rozmawiali dolnośląscy doradcy podczas spotkania, zorganizowanego 8 stycznia we Wrocławiu.

Gośćmi spotkania byli Dyrektor OR ARiMR we Wrocławiu Magdalena Salińska, Zastępca Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu Urszula Ganczarek, Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Zdzisław Król i Prezes Zarządu Dolnośląskiego Związku Dzierżawców i Właścicieli Nieruchomości Rolnych Marek Baryłko.

Dyrektor OR ARiMR we Wrocławiu Magdalena Salińska mówiła o tym, że współpraca ARiMR z DODR przyczyniła się do poprawy statystyk, coraz mniejszej liczby błędów we wnioskach o dopłaty obszarowe, a także przyspieszenia wypłat pieniędzy beneficjentom „Modernizacji gospodarstw rolnych” i innych działań w ramach PROW 2014-2020.

Dyrektor DODR Marek Tarnacki podkreślił znaczenie współdziałania z ARiMR i wspólny cel w postaci sprawnej obsługi rolników. Za pośrednictwem doradców do Agencji trafia dziś 38% wniosków o dopłaty obszarowe, składanych na Dolnym Śląsku.

O współpracy z doradcami mówili także Zastępca Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu Urszula Ganczarek i Prezes Zarządu Dolnośląskiego Związku Dzierżawców i Właścicieli Nieruchomości Rolnych Marek Baryłko.

Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Zdzisław Król przedstawił sytuację epizootyczną w regionie. Na Dolnym Śląsku zarejestrowano dwa przypadki ASF, a w sąsiedniej Wielkopolsce, na przełomie roku pojawiły się ogniska ptasiej grypy. Obecność wirusa na danym terenie oznacza konieczność stosowania zasad bioasekuracji i odstrzał sanitarny przenoszących chorobę dzików w strefach ochronnych.

Dyrektor DODR Marek Tarnacki przedstawił Plan pracy doradczej na 2020 rok. Doradcy współpracują z rolnikami i mieszkańcami obszarów wiejskich, przedsiębiorcami, rolniczymi związkami i instytucjami, szkołami rolniczymi oraz naukowcami. Realizują także priorytety programowe Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jak bioasekuracja ASF, ochrona wód i powietrza, zdrowa żywność, dobrostan zwierząt czy rozwój działalności pozarolniczej oraz priorytety Województwa Dolnośląskiego w zakresie rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa (promocja i popularyzowanie wiedzy na temat dolnośląskich produktów wysokiej jakości, o odmianach roślin uprawnych Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, a także poprawa konkurencyjności dolnośląskiego sektora rolno-spożywczego).

W tegorocznym Planie pracy doradczej priorytetem będą także obszary ujęte w „Planie dla Wsi”, czyli zwiększenie dofinansowania do paliwa rolniczego, sprzedaż bezpośrednia i rolniczy handel detaliczny (krótkie łańcuchy), popularyzowanie zdrowej polskiej żywności, wsparcie rolnictwa na terenach górskich, przeciwdziałanie suszy (poprawa żyzności gleb) czy rolnictwo ekologiczne.

W tym roku DODR wprowadza także system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją i kontynuuje projekt usługi doradcze. Pracują trzy zespoły tematyczne ‒ hodowli bydła mięsnego, utworzenia Dolnośląskiego Targu Rolnego oraz technologii uprawy winorośli i produkcji wina. Znany jest także termin tegorocznej XXV Jubileuszowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Książu, która odbędzie się 13 i 14 czerwca.

Red.

Galeria zdjęć