Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Spółdzielnie energetyczne
Zmodyfikowano: 20.12.2019

W drugiej połowie 2019 roku weszły w życie przepisy regulujące funkcjonowanie rynku energetycznego w Polsce. Określają one zakres zadań jednostek samorządowych oraz podmiotów podlegających tej ustawie, czyli na przykład spółdzielni energetycznych, których działalność wspiera i ułatwia prowadzenie krajowej energetyki prosumenckiej.

Spółdzielnia energetyczna to spółdzielnia której przedmiotem działalności jest wytwarzanie energii elektrycznej biogazu lub ciepła w instalacjach OZE na potrzeby samej spółdzielni i jej członków. Warunkiem jest przyłączenie do elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, dystrybucyjnej sieci gazowej lub sieci ciepłowniczej, na określonym terenie.

Spółdzielnie działają w oparciu o system prosumencki polegający rozliczeniu energii na podstawie opustów, co jest korzystne dla jej członków.

Instytucją prowadzącą rejestr spółdzielni energetycznych jest KOWR. Rejestr dla biogazu rolniczego prowadzi KOWR (nie wymaga to koncesji), a dla pozostałych OZE (energia słońca, wiatru, wody) prowadzi Urząd Regulacji Energetyki.

Przepisy regulujące tworzenie i funkcjonowanie spółdzielni energetycznej (PDF - 146 KB)

Alicja Kubisz DODR