Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Grudniowa narada doradców
Zmodyfikowano: 18.12.2019

O nowym działaniu związanym z dobrostanem zwierząt, ekologicznych gospodarstwach demonstracyjnych, planie finansowym na 2020 rok i współpracy z Dolnośląską Izbą Rolniczą, rozmawiali dolnośląscy doradcy podczas ostatniego spotkania w 2019 roku, zorganizowanego 4 grudnia we Wrocławiu.

Gościem spotkania była Dyrektor Biura DIR Urszula Solińska-Marek, która podziękowała doradcom za współpracę z powiatowymi radami przy szacowaniu szkód łowieckich

Dyrektor DODR Marek Tarnacki podkreślił znaczenie współdziałania z DIR, a także propozycji przekazania izbom rolniczym kompetencji w zakresie społecznych rad doradztwa.

Dyrektor DODR przedstawił plan finansowy na 2020 rok. Przypomniał także, że doradcy będą szkolić rolników, udzielać informacji i pomagać przy wypełnianiu wniosków o pomoc na nowe działanie w ramach PROW 2014-2020 dotyczące dobrostanu zwierząt.

Działanie Dobrostan zwierząt zostanie uruchomione w 2020 roku. Rolnik, który będzie realizował zobowiązania w zakresie dobrostanu, wykraczające poza obowiązujące normy, otrzyma rekompensatę za dodatkowo poniesione koszty oraz utracone dochody. Wsparcie w ramach tego działania będzie obejmować dobrostan świń oraz krów.

Koniec roku oznacza również zakończenie zadań z Programu Działalności Doradczej za 2019 rok.

Zakończył się także pierwszy rok trzyletniego programu usług doradczych. Rolnicy biorący w nim udział otrzymują pomoc w analizie sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa rolnego.

Doradcy rozmawiali również  o programie demonstracji w gospodarstwach ekologicznych, który ma się rozpocząć pod koniec 2020 a zakończyć w 2023 roku. W prowadzeniu gospodarstw, które przystąpią do programu będą pomagać doradcy, każde z nich otrzyma także pomoc opiekuna naukowego. To program przeznaczony dla rolników ekologicznych mających  uprawy rolnicze i warzywnicze.

W grudniu po raz pierwszy spotkał się Zespół Tematyczny związany z zagadnieniami winiarstwa, podczas IV Konferencji naukowej „Agrotechniczne Aspekty Uprawy Winorośli i Jakości Wina w Polsce”.

Red.

Galeria zdjęć