Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Seminaria informacyjne "Rozwój Sieci Zagród Edukacyjnych na Dolnym Śląsku"
Zmodyfikowano: 26.03.2014

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

 

Zapraszamy na seminaria informacyjne

Rozwój Sieci Zagród Edukacyjnych na Dolnym Śląsku

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego organizują cykl czterech seminariów  informacyjnych Rozwój Sieci Zagród Edukacyjnych na Dolnym Śląsku.

 

Seminaria odbędą się:

  • 13 marca – w zagrodzie edukacyjnej Galeria pod aniołem, Dobków 104, powiat złotoryjski,
  • 14 marca – w zagrodzie edukacyjnej Galeria pod aniołem, Dobków 104,  powiat złotoryjski,
  • 20 marca – w zagrodzie edukacyjnej Dom na Wzgórzu, Gajów 1 , powiat kłodzki,
  • 21 marca – w zagrodzie edukacyjnej Szlak Ginących Zawodów, ul. Chrobrego 43a, Kudowa -Zdrój, powiat kłodzki.

 

Celem szkoleń jest zachęcenie mieszkańców wsi do tworzenia zagród edukacyjnych oraz szerzenia idei zagród edukacyjnych jako przedsięwzięć podnoszących prestiż zawodu rolnika i upowszechniających wiedzę na temat pochodzenia żywności, różnicujących pozarolniczą działalność na obszarach wiejskich i pielęgnującym dziedzictwo kulturowe wsi.

 

W seminariach mogą wziąć udział osoby zainteresowane tematyką, rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich – potencjalni właściciele zagród edukacyjnych. Uczestnicy seminariów zdobędą wiedzę na temat zasad funkcjonowania i przystąpienia do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych, sytuacji rozwoju Sieci w województwie dolnośląskim, czy uwarunkowań formalno-prawnych przy prowadzeniu działalności edukacyjnej w gospodarstwie rolnym. Zostaną też wprowadzeni do zagadnień związanych z edukacją i poznają metody prowadzenia zajęć w warunkach gospodarstwa.

Liczba miejsc jest ograniczona. O udziale w seminariach decyduje kolejność zgłoszeń.

Kartę zgłoszenia proszę przesłaćdo 11 marca 2014 r. mailem na adres

Katarzyna Sikora, katarzyna.sikora@dodr.pl, tel. 71 339 80 21 w. 152

 

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i budżetu państwa. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi