Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Znane są już stawki płatności bezpośrednich za 2019 rok
Zmodyfikowano: 14.11.2019

30 września Europejski Bank Centralny opublikował kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2019 rok. Wynosi on 4,3782 zł za 1 EUR i jest wyższy od ubiegłorocznego (4,2774 zł za 1 EUR).

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi zostały wydane rozporządzenia, które określają stawki poszczególnych płatności. Całkowita kwota przeznaczona na płatności bezpośrednie za 2019 rok wyniesie 15,2 mld złotych (o ok. 0,4 mld zł więcej niż w 2018 r.).

Stawki płatności bezpośrednich za rok 2019 zostały określone w następującej wysokości:

Jednolita płatność obszarowa ‒ 471,64 zł/ha

Płatność za zazielenienie ‒ 316,54 zł/ha

Płatność dodatkowa - 184,98 zł/ha

Płatność dla młodego rolnika ‒ 165,10 zł/ha

Płatność do bydła ‒ 302,77 zł/szt.

Płatność do krów ‒ 387,29 zł/szt.

Płatność do owiec ‒ 104,08 zł/szt.

Płatność do kóz ‒ 51,95 zł/szt.

Płatność do roślin strączkowych na ziarno (do 75 ha) ‒ 765,80 zł/ha

Płatność do roślin strączkowych na ziarno (powyżej 75 ha) 382,90 zł/ha

Płatność do roślin pastewnych ‒ 463,71 zł/ha

Płatność do chmielu ‒ 2 054,33 zł/ha

Płatność do ziemniaków skrobiowych ‒ 1 110,09 zł/ha

Płatność do buraków cukrowych ‒ 1 524,18 zł/ha

Płatność do pomidorów ‒ 2 250,81 zł/ha

Płatność do truskawek ‒ 1 136,95 zł/ha

Płatność do lnu ‒ 569,14 zł/ha

Płatność do konopi włóknistych ‒ 135,44 zł/ha

Płatność do tytoniu Virginia ‒ 3,28 zł/kg

Płatność do tytoniu ‒ pozostały tytoń ‒ 2,31 zł/kg

Żródło: MRiRW, ARiMR, przygotowała E. Karpińska