Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Listopadowe spotkanie doradców
Zmodyfikowano: 13.11.2019

O komunikacji w firmie, usługach doradczych, zakończonym planowaniu pracy na kolejny rok, kolejnej nagrodzie dla miesięcznika TDRR,  a także spotkaniach zespołów tematycznych dotyczących hodowli bydła mięsnego, stworzenia Dolnośląskiego Targu Rolnego i uprawy winorośli, rozmawiali doradcy podczas spotkania w środę 6 listopada we Wrocławiu.

Spotkanie otworzył dyrektor DODR Marek Tarnacki, który przywitał gości – Zastępcę Dyrektora OT KOWR we Wrocławiu Artura Mackiewicza i Jacka Sołtysa z Dolnośląskiej Izby Rolniczej.

Doradcy zakończyli już przygotowanie planu pracy doradczej na 2020 rok. Zostanie on teraz zaopiniowany przez Radę Społeczną Doradztwa Rolniczego przy Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego. Nasz miesięcznik zdobył w tym roku drugie miejsce w ogólnopolskim konkursie „Na najlepsze wydawnictwo Ośrodków Doradztwa Rolniczego”, organizowanym przez Centrum Doradztwa Rolniczego oddział w Poznaniu.

Ankiety dla rolników, zmiany w VAT i Forum Kobiet

Pracownicy DODR przeprowadzają ankiety dotyczące ubóstwa energetycznego na terenach wiejskich (we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu), a także ankiety dotyczące produkcji zwierzęcej na Dolnym Śląsku (dla Instytutu Zootechniki PIW Balice).

W tym miesiącu w DODR zostały zaplanowane między innymi szkolenia dotyczące zmian w podatku VAT w rolnictwie, EKO Konferencja „Popularyzacja ekologicznych metod produkcji, przetwórstwa i marketingu żywności ekologicznej”, a także kolejne warsztaty z programu azotanowego i XV Dolnośląskie Forum Kobiet ‒ Żyj naturalnie, podczas którego zostanie podsumowana wojewódzka edycja konkursu AgroLiga 2019.

Rolników z powiatu głogowskiego zapraszamy do nowej siedziby Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Głogowie, przy ulicy Gustawa Morcinka 8.

Spotkania zespołów tematycznych

Na listopad zaplanowano także dwa spotkania Zespołów Tematycznych w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Pierwszy z nich dotyczy hodowli bydła mięsnego. Zadaniem drugiego będzie uruchomienie lokalnego targowiska. Kolejne spotkanie, na początku grudnia będzie poświęcone zagadnieniom związanym z uprawą winorośli i produkcji wina w regionie.

Dyrektor DODR Marek Tarnacki podkreślił, że Dolny Śląsk ma wiele osiągnięć związanych z chowem i hodowlą bydła mięsnego. Rolnicy współpracują w tym zakresie z naukowcami. W myśl powiedzenia „cudze chwalicie, swego nie znacie”, w regionie mamy duże państwowe gospodarstwa, jak to w Przerzeczynie Zdroju czy Kamieńcu Ząbkowickim, które wdrażają nowoczesne rozwiązania technologiczne w zakresie rozrodu, higieny, przetwórstwa pasz, karmienia czy dobrostanu zwierząt.

Dolnośląski Targ Rolny, który ma powstać przy DODR we Wrocławiu ułatwi budowanie powiązań, przekazywanie informacji oraz, oczywiście, da możliwość sprzedaży produktów w ramach rolniczego handlu detalicznego. 

Winiarze, których na Dolnym Śląsku nie ma jeszcze zbyt wielu, wytwarzają wina wysokiej jakości w swoich 2-,3- czy 5-hekatowych winnicach. Ich produkty zdobywają nagrody w konkursach, są rozchwytywane przez klientów.

‒ Czynnikiem, który hamuje rozwój gospodarstw jest często brak wiedzy. Dlatego tak ważne jest wzajemne przekazywanie informacji między rolnikami-praktykami, naukowcami i doradcami. W ten sposób wszyscy uczą się od siebie nawzajem w ramach grup tematycznych – mówił Marek Tarnacki.

Celem Grup Tematycznych jest pokazanie możliwości technologicznych, a także przykładów innowacyjnych rozwiązań do zastosowania w praktyce rolniczej. Umożliwia to nie tylko rozwój gospodarstw, ale też tworzenie powiązań z nauką i instytucjami rolniczymi.

Red.

Galeria zdjęć