Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Spotkanie Zespołu Tematycznego związanego z zagadnieniami hodowli bydła mięsnego
Zmodyfikowano: 02.12.2019

 

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu zaprasza na pierwsze spotkanie podczas którego zostanie powołany Zespół Tematyczny związany z zagadnieniami hodowli bydła mięsnego.

Podczas spotkania zostaną omówione tematy związane z chorobami okresu odchowu cieląt i opasu bydła mięsnego, rozwiązania w hodowli bydła mięsnego na przykładzie stacji badawczo-dydaktycznej w Radomierzu, zostaną też zaprezentowane założenia grupy operacyjnej „Wołowina z Zielonej Doliny”. Podczas moderowanej dyskusji, określone zostaną zadania do realizacji w zakresie tematyki związanej z chowem i hodowlą bydła mięsnego.

Do udziału w Zespole Tematycznym zapraszamy rolników, producentów, przedstawicieli instytucji, świata nauki, doradców, mieszkańców obszarów wiejskich zainteresowanych tematyką zarówno z województwa dolnośląskiego, jak i innych województw.

Spotkanie odbędzie się 26.11.2019 r. w siedzibie DODR we Wrocławiu w Obiekcie Hotelowym AGRO, sala nr 30 o godz. 1000.

Osoby zainteresowane udziałem proszę o potwierdzenie uczestnictwa na adres: izabela.michniewicz@dodr.pl

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacji udziela: Izabela Michniewicz kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
tel. 71 339 80 21 wew. 150

Do pobrania: