Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Spotkanie zespołu tematycznego Dolnośląski Targ Rolny
Zmodyfikowano: 02.12.2019

 

Różnorodność i bogactwo dziedzictwa kulturowego, w tym kulinarnego i przyrodniczego wsi dolnośląskiej stanowi o wyjątkowości regionu i jest ważnym elementem jego promocji oraz rozwoju. Dolny Śląsk ze względu na przenikanie różnych kultur i tradycji cechuje się ogromnym bogactwem kulturowym i kulinarnym, stanowiącym jego integralną część. Obecnie rolnicy wytwarzający lokalną żywność mogą prowadzić sprzedaż na terenie własnego gospodarstwa, podczas kiermaszów czy festynów lub odsprzedawać produkty do punktów sprzedaży detalicznej. Jednak udział pośredników w sprzedaży lokalnej żywności,  powoduje wydłużanie się łańcuchów dostaw. Ma to wpływ na wyższe ceny produktów finalnych, za które płacą konsumenci, a co za tym idzie, uzyskiwanie przez rolników czy producentów niższych dochodów. Dodatkowym istotnym problemem jest brak miejsc, w których rolnicy i mali producenci mogliby cyklicznie sprzedawać wysokiej jakości produkty finalnym konsumentom.

Dlatego Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu przystępuje do realizacji projektu, w ramach którego zostanie powołany Zespół Tematyczny dotyczący organizacji Dolnośląskiego Targu Rolnego – miejsca gdzie dostępna będzie szeroka gama produktów wytwarzanych przez lokalnych producentów.

W ramach projektu zostanie zorganizowane spotkanie informacyjno-promocyjne, podczas którego planowane jest opracowanie strategii promocji i założeń organizacyjnych cyklu targów do realizacji w kolejnym 2020 roku.

Celem spotkania będzie zachęcenie i zainspirowanie dolnośląskich rolników i producentów do podejmowania nowych, innowacyjnych przedsięwzięć w zakresie produkcji, promocji i wprowadzania do obrotu żywności wysokiej jakości, w oparciu o zasadę krótkich łańcuchów dostaw. Stworzenie platformy umożliwiającej podniesienie poziomu wiedzy, wymianę doświadczeń, bezpośrednią rozmowę ułatwi tworzenie sieci kontaktów podmiotów zainteresowanych innowacjami w rolnictwie, produkcji żywności i na obszarach wiejskich

Do udziału w spotkaniu zapraszamy rolników, producentów lokalnej żywności, przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego, doradców, przedstawicieli świata nauki, mieszkańców obszarów wiejskich i wszystkich zainteresowanych lokalną żywnością wysokiej jakości.

Spotkanie odbędzie się 29.11.2019 r., o godz. 10.00, w AGRO Obiekcie hotelowym DODR, przy ul. Zwycięskiej 4.

W załączeniu program oraz karta zgłoszenia. Osoby zainteresowane udziałem proszę o przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia na adres: izabela.michniewicz@dodr.pl

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt opracowany przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich (SIR) dla województwa dolnośląskiego.

Informacji udziela:  Izabela Michniewicz, kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich,  tel. 71 339 80 21 wew. 150.

Do pobramia :