Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Konferencja - Wzmacnianie odporności na zmiany klimatu poprzez wykorzystanie potencjału małej retencji i środowiska przyrodniczego w skali lokalnej i regionalnej
Zmodyfikowano: 18.11.2019

 

Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” oraz Instytut Rozwoju Terytorialnego zapraszają do wzięcia udziału w konferencji „Wzmacnianie odporności na zmiany klimatu poprzez wykorzystanie potencjału małej retencji i środowiska przyrodniczego w skali lokalnej i regionalnej”, która odbędzie się 14 listopada (czwartek) w godzinach 10.00-14.30 w sali nr 30 obiektu hotelowego AGRO przy Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego (przy ul. Zwycięskiej 4) we Wrocławiu.

Coraz częściej ekstremalne zjawiska pogodowe mają wpływ na życie i funkcjonowanie wielu gmin i społeczności. Tegoroczna susza, która dotknęła większość gmin województwa dolnośląskiego przyniosła kolejne straty, potwierdzając, iż takie długotrwałe zjawiska pogodowe będą coraz częściej się powtarzać, pogłębiając deficyt wody.

Konferencja, na którą Państwa zapraszamy, ma odpowiedzieć na pytania jak możemy wzmocnić odporność na zmiany klimatu zwiększając potencjał małej retencji i wykorzystując do tego również środowisko przyrodnicze. Pokazanie dobrych praktyk ma zainspirować do wdrażania ich na poziomie lokalnym i regionalnym, tak aby przygotować się w pełni do podejmowania działań adaptacyjnych w dobie zmieniającego się klimatu.

Program konferencji umożliwi zabranie głosu oraz dyskusję nad ważnymi wyzwaniami dostosowania się do zmian klimatu na poziomie lokalnym i regionalnym.

Zaproszenie na konferencję kierujemy do przedstawicieli samorządów, organizacji uczelni, instytucji badawczych, podmiotów regionalnych, czyli Zarządów Zlewni PGW Wody Polskie, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Izby Rolniczej, Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Plan konferencji:

Rejestracja uczestników (godz. 9:45)

Sesja I (godz. 10:00 – 12.15)

1. Zachodzące zmiany klimatu na terenie województwa dolnośląskiego – dr. Mariusz Adynkiewicz, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy Wrocław,

 2. Problemy gospodarowania wodą –wyzwania dla gmin w perspektywie zmian klimatu – prof. Mirosław Wiatkowski, Uniwersytet Przyrodniczy Wrocław,

3. Wyzwania zmian klimatu dla gospodarki wodnej i małej retencji w rolnictwie i na obszarach wiejskich – dr Rafał Wawer, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Puławy,

4. Dobre praktyki retencji na obszarach leśnych – dr Ryszard Majewicz, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Wrocław,

5. Wpływ zmian klimatu na środowisko przyrodnicze, jak wykorzystać potencjał przyrody w łagodzeniu zmian klimatu – dr Jacek Leśny, Uniwersytet Przyrodniczy Wrocław.

Przerwa kawowa (godz. 12.15 – 12:30)

Sesja II (godz. 12:30 – 14:30)

5. Niebiesko – zielona infrastruktura na terenach zurbanizowanych – dr Sylwia Horska-Schwarz, ekspert projektu „Współdziałanie środowisk na rzecz adaptacyjności do zmian klimatycznych poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności”,

6. Dobre praktyki odtwarzania zielonej infrastruktury w skali lokalnej – Bernadeta Lisson-Pastwa, Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska,

7. Możliwe kierunki wsparcia w zakresie celów środowiskowych w przyszłym okresie programowania funduszy UE – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,

8. Jak zwiększyć potencjał retencyjny dolin rzecznych; Krajowy Program Renaturyzacji Wód Powierzchniowych – Ilona Biedroń, Multiconsult Polska,

9. Plan przeciwdziałania skutkom suszy – PGW Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Wrocław,

10. Angażowanie społeczności lokalnych w działania łagodzące skutki zmian klimatu – Irena Krukowska-Szopa, Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”,

11. Dyskusja i podsumowanie konferencji.

 

Prosimy o przesłanie potwierdzenia udziału do 7 listopada za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.zielonaakcja.pl oraz www.malaretencja.pl lub na adres agnieszka.burghardt@zielonaakcja.pl, tel.76 86 294 30.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Pytania dotyczące konferencji oraz projektu można kierować na krukowska@zielonaakcja.pl

Konferencja jest realizowana w ramach projektu „Współdziałanie środowisk na rzecz adaptacyjności do zmian klimatycznych poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizowanego przez Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja”.

Więcej o projekcie na www.malartencja.pl