Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Październikowe spotkanie doradców
Zmodyfikowano: 23.10.2019

O realizacji projektu usługi doradcze, pomocy suszowej, współpracy doradców z KOWR i ARiMR, promowaniu rolniczego handlu detalicznego, a także planie działalności doradczej na 2020 rok, rozmawiali doradcy 8 października podczas spotkania we Wrocławiu.

Spotkanie rozpoczął Dyrektor DODR Marek Tarnacki, który mówił o rozliczeniu korzystania z usług doradczych, o komisjach suszowych i współpracy z instytucjami rolniczymi.

Gośćmi spotkania byli Zastępca Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu Urszula Ganczarek oraz Zastępca Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrocławiu Zygmunt Skiba, którzy podziękowali doradcom za współpracę, pomoc przy wypełnianiu wniosków i wspólne szkolenia.

Dyrektor Marek Tarnacki podkreślił, że ta współpraca jest szczególnie istotna ze względu na wspólnego klienta KOWR, ARiMR i DODR, czyli rolnika. ‒ Celem naszej pracy jest dobra relacja doradcy z rolnikami i jego powiązanie z gospodarstwem, a także transfer wiedzy od doradcy do rolnika oraz rozpowszechnianie innowacyjnych rozwiązań w produkcji rolnej.

Trwa nabór wniosków na pomoc suszową (termin ich składania został przedłużony o dwa tygodnie, czyli do 15 listopada). Pieniądze dla rolników, których straty w uprawach wyniosły ponad 30%, pochodzą z budżetu krajowego, poniżej tej wartości producentom rolnym przysługuje pomoc de minimis. Wnioski są składane razem z protokołem szacowania strat zatwierdzonym przez komisję powołaną przez wojewodę. Rolnik musi do nich dołączyć także polisy ubezpieczeniowe, bo w przypadku ich braku, pomoc zostanie obniżona o połowę.

Doradcy przygotowują plan działalności doradczej na 2020 rok, który będzie zgodny z priorytetami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Planem dla Wsi oraz priorytetami województwa dolnośląskiego.

Dyrektor DODR mówił o potrzebie promowania rolniczego handlu detalicznego. – Chcielibyśmy wykorzystać naszą bazę w postaci placu i wiaty – i we współpracy z producentami produktów lokalnych stworzyć raz, może dwa razy w miesiącu, giełdę sprzedaży, czyli Dolnośląski Targ Rolny.

DODR planuje utworzenie zespołów tematycznych związanych z tematyką sprzedaży przez rolników i producentów żywności wysokiej jakości bezpośrednio finalnemu konsumentowi, uprawy winorośli i produkcji wina oraz hodowli bydła mięsnego.

Zadaniem pierwszego z zespołów będzie uruchomienie lokalnego targowiska. 29 listopada we Wrocławiu odbędzie się spotkanie dotyczące organizacji Dolnośląskiego Targu Rolnego. Celem spotkania będzie zachęcenie i zainspirowanie dolnośląskich rolników i producentów do podejmowania nowych, innowacyjnych przedsięwzięć w zakresie produkcji, promocji i wprowadzania do obrotu żywności wysokiej jakości w oparciu o zasadę krótkich łańcuchów dostaw. Drugi panel, zaplanowany na 6 grudnia zostanie poświęcony zagadnieniom związanym z uprawą winorośli i produkcji wina.

Doradcy zapraszają 22 listopada na XV Dolnośląskie Forum Kobiet. Uczestniczkami spotkania, organizowanego pod hasłem „Żyj naturalnie”  będą kobiety zaangażowane społecznie w lokalny rozwój obszarów wiejskich. W tym roku w programie znajdą się wystąpienia dotyczące świadomości ekologicznej, ekologicznego i zdrowego stylu życia oraz żywności eko.

Red.

Galeria zdjęć