Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Wyzwania dla doradztwa rolniczego po 2020 roku
Zmodyfikowano: 27.09.2019

Wyzwania dla doradztwa rolniczego po 2020 roku to międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Ministerstwo rolnictwa 17 i 18 września w Oddziale Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Starym Polu.

O Wspólnej Polityce Rolnej, o działaniach w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR), a także o wsparciu innowacji w sektorze rolno-spożywczym za pomocą AKIS, czyli Europejskiego Systemu Wiedzy i Innowacji Rolniczej, a przede wszystkim o wyzwaniach czekających doradców rozmawiali przedstawiciele Sejmu RP, doradztwa, nauki, rolników, szkół rolniczych, samorządu rolniczego i administracji. Ponadto uczestniczyli w niej również przedstawiciele doradztwa z Estonii, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Słowacji, Ukrainy, Węgier oraz przedstawiciel Komisji Europejskiej.

W konferencji wzięli udział Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski i Sekretarz Stanu Ryszard Zarudzki. Przedstawicielem Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego na spotkaniu był Zastępca Dyrektora DODR Andrzej Znamirowski.

‒ Doradztwo publiczne powinno być instytucją, która w zmieniającym się świecie będzie pomagała rolnikom w podejmowaniu optymalnych decyzji – powiedział Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski

‒ Przyjęte w Polsce kilka lat temu rozwiązanie dotyczące utworzenia Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarów wiejskich było bardzo dobrym krokiem, wyprzedzającym obecnie wytyczane przez Komisję Europejską kierunki rozwoju Systemu Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie (AKIS) ‒ podkreślił podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki. ‒ Również liczne, podejmowane od czterech lat inicjatywy resortu, przyczyniły się do zacieśnienia współpracy pomiędzy nauką a doradztwem rolniczym, a tym samym do zwiększenia dostępności wiedzy o innowacyjnych rozwiązaniach dla rolnictwa i wsi.

Podsekretarz stanu przedstawił również wyzwania stojące przez doradztwem z perspektywy MRiRW, wśród których szczególną uwagę poświęcił podnoszeniu kompetencji doradców oraz zapewnieniu doradcom odpowiednich warunków pracy i płacy.

Podczas sesji plenarnych prelegenci przedstawili szereg informacji, propozycji i przykładów dobrych rozwiązań w doradztwie i systemie AKIS w różnych krajach Europy. Reprezentująca Komisję Europejską Inge van Oost zwróciła uwagę na fakt, że w centrum każdego systemu AKIS powinien być rolnik i jego potrzeby, a udział rolników we współpracy pomiędzy różnymi podmiotami systemu AKIS oraz we wdrażaniu nowych rozwiązań ma podstawowe znaczenie. Zatem w Planie strategicznym na nową perspektywę Wspólnej Polityki Rolnej, powinny zostać zaplanowane działania na rzecz dalszej poprawy przepływu wiedzy i wzmacniania powiązań pomiędzy nauką a praktyką rolniczą, jak również wzmacniania doradztwa i działań zachęcających do tworzenia projektów interaktywnych przez grupy operacyjne.

W trakcie  konferencji odbyła się też sesja panelowa, dotycząca obecnego stanu i możliwości wzmocnienia systemu AKIS w Polsce. W panelu, oprócz przedstawicieli KE, doradztwa, nauki, rolnictwa i edukacji rolniczej, udział wzięła wiceminister rolnictwa Węgier Anikó Juhász, która jako przewodnicząca strategicznej grupy roboczej ds. AKIS przy Komitecie SCAR, przedstawiła możliwości wzmocnienia roli doradztwa z perspektywy tej grupy.

www.gov.pl, red.

Galeria zdjęć