Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Wyjazd studyjny: Austria – innowacje w małym przetwórstwie
Zmodyfikowano: 17.09.2019


 

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu organizuje wyjazd studyjny „Austria – innowacje w małym przetwórstwie” do Dolnej Austrii. Do udziału w wyjeździe zaplanowanym na 15-18.10.2019 roku zapraszamy rolników, producentów rolnych, przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego, doradców, przedstawicieli świata nauki, mieszkańców obszarów wiejskich i inne osoby zainteresowane wdrażaniem innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich Dolnego Śląska.

Celem operacji jest wspieranie innowacyjnych rozwiązań w małym przetwórstwie, wpływających na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Dolnego Śląska poprzez podnoszenie wiedzy i umiejętności w tym obszarze. Zachęcenie uczestników do tworzenia partnerstw podejmujących wspólne innowacyjne przedsięwzięcia w zakresie produkcji, promocji, certyfikacji i wprowadzania do obrotu regionalnej żywności wysokiej jakości.

Podczas wyjazdu studyjnego zaplanowano wizyty w innowacyjnych gospodarstwach rolnych zajmujących się produkcją żywności wysokiej jakości, objętej między innymi unijnymi lub krajowymi systemami certyfikacji żywności wysokiej jakości w tym produkty certyfikowane znakiem jakości „Gutes vom Bauernhof”. Zaplanowano również spotkanie, podczas którego zostaną zaprezentowane możliwości przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów wytwarzanych na poziomie gospodarstwa oraz możliwości i zasady uczestniczenia w krajowych i unijnych systemach jakości żywności. Pracownicy realizujący zadania w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich SIR przedstawią działania Sieci.

Projekt opracowany przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wyjazd organizowany jest w ramach operacji do realizacji w Planie Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018 – 2019. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich (SIR) dla województwa dolnośląskiego.

Informacji udziela: Izabela Michniewicz kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich, tel. 71 339 80 21 wew. 150;

Wypełnioną kartę zgłoszeniową prosimy dostarczyć w terminie do 23.09.2019 r. (poczta, e-mail, osobiście)na adres:

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu,
ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław, z dopiskiem „Wyjazd studyjny – Austria”,

e-mailem na adres: izabela.michniewicz@dodr.pl (skan z podpisem).
O uczestnictwie w wyjeździe studyjnym decyduje kolejność zgłoszeń oraz kryteria wyboru.

Nabór zakończony

Izabela Michniewicz DODR