Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Zaproszenie na konferencję, szkolenie i targi realizowane w ramach projektu „Wielkie SER-wowanie"
Zmodyfikowano: 09.09.2019

Zaproszenie na konferencję, szkolenie i targi realizowane w ramach projektu „Wielkie SER-wowanie Promocja serów, produktów mlecznych i innych, wytworzonych lokalnie, jako element zrównoważonego rozwoju gospodarstw farmerskich”

Stowarzyszenie Serowarów Farmerskich i Zagrodowych we współpracy z Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego oraz Zieloną Alternatywą, zapraszają do wzięcia udziału w konferencji, szkoleniu i targach organizowanych w ramach projektu „Wielkie SER-wowanie ‒ Promocja serów, produktów mlecznych i innych, wytworzonych lokalnie, jako element zrównoważonego rozwoju gospodarstw farmerskich”.

Celem projektu jest wspieranie rozwoju w zakresie serowarstwa poprzez podnoszenie wiedzy i umiejętności w obszarze lokalnego przetwórstwa, zachęcanie do tworzenia partnerstw podejmujących wspólne innowacyjne przedsięwzięcia w zakresie produkcji, promocji, certyfikacji i wprowadzania do obrotu regionalnej żywności wysokiej jakości.

Grupę docelową konferencji i szkolenia są osoby związane zawodowo z wytwarzaniem serów i innych produktów w gospodarstwach rodzinnych lub osoby zainteresowane rozwojem w tej branży. Natomiast grupę docelową targów stanowi każdy potencjalny nabywca produktów wytworzonych lokalnie.

Przewidywane efekty realizacji projektu:

  • wzmocnienie wymiany wiedzy uczestników rynku poprzez udział w konferencji,
  • podniesienie poziomu wiedzy producentów poprzez uczestnictwo w szkoleniu,
  • wzmocnienie marki polskiego produktu serowarskiego poprzez promocję w trakcie I  Targów Sera, w której udział wezmą producenci serów oraz producenci innych produktów lokalnych.

Konferencja naukowo-szkoleniowa „Wielkie SER-wowanie” odbędzie się w dniach 11–12 października 2019 r. przy ul. Zwycięskiej 8 we Wrocławiu.

Prosimy osoby zainteresowane udziałem w konferencji o wypełnienie formularza na stronie http://serowarzy.pl/wielkie-ser-wowanie/formularz-zgloszeniowy-na-konferencje.html

Szkolenie dla serowarów odbędzie się 12 października 2019 r. przy ul. Zwycięskiej 8 we  Wrocławiu, a zajęcia terenowe w gospodarstwach na terenie Dolnego Śląska. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu są proszone o wypełnienie formularza na stronie http://serowarzy.pl/wielkie-ser-wowanie/formularz-zgloszeniowy-dla-serowarow.html

I Targi Sera odbędą się 13 października 2019 r. przy ul. Zwycięskiej 8, Wrocław, teren Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Wystawcy zainteresowani udziałem w I Targach Sera są proszeni o wypełnienie formularza na stronie http://serowarzy.pl/wielkie-ser-wowanie/formularz-zgloszeniowy-dla-wystawcow.html

Udział we wszystkich formach realizacji projektu jest bezpłatny. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 20 września. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie  pod numerem 605 160 009, a także na stronie internetowej Stowarzyszenia: http://www.serowarzy.pl/wielkie-ser-wowanie/informacja-o-projekcie.html oraz na portalu Facebook https://www.facebook.com/serowarzy/

Izabela Michniewicz DODR