Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Wyjazd studyjny organizowany przez Kujowsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Zmodyfikowano: 11.09.2019

Wyjazd studyjny
„Dobre przykłady współpracy wytwórców lokalnej żywności na przykładzie doświadczeń zagranicznych i polskich”

Niemcy, Austria, Czechy, Polska
29.09.2019 – 05.10.2019

Operacja w ramach  Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Plan operacyjny na lata 2018-2019

 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie wraz z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Wrocławiu oraz Zachodniopomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach realizuje operację pn. „Dobre przykłady współpracy wytwórców lokalnej żywności na przykładzie doświadczeń zagranicznych i polskich” w ramach której odbędzie się wyjazd studyjny do Niemiec, Austrii, Czech i Polski w dniach 29.09.2019 – 05.10.2019,  na który zapraszamy rolników/mieszkańcy obszarów wiejskich: przedstawicieli lokalnych producentów rolnych już działających na rynku (w ramach rolniczego handlu detalicznego, dostaw bezpośrednich, sprzedaży bezpośredniej lub MLO) oraz rolników zamierzających podjąć ww. działalność.

Celem operacji jest podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 26 uczestników wyjazdu studyjnego w zakresie dystrybucji, promocji i produkcji produktów lokalnych poprzez prezentację dobrych praktyk, ze szczególnym uwzględnieniem roli współpracy w rozwoju krótkich łańcuchów dostaw żywności, a także stworzenie warunków do nawiązywania i poszukiwania partnerstw pomiędzy podmiotami rynkowymi.

Nabór trwa do 16.09.2019. Wypełnioną kartę zgłoszeniową prosimy dostarczyć (poczta, e-mail, osobiście): Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław z dopiskiem „Wyjazd studyjny – Niemcy” lub na adres e-mail: agnieszka.kowalczuk@dodr.pl (skan z podpisem). O uczestnictwie w wyjeździe studyjnym decyduje kolejność zgłoszeń oraz kryteria wyboru.

Do pobrania:

Osoba odpowiedzialna za zapisy w województwie dolnośląskim:

Agnieszka Kowalczuk-Misek  tel. 609 657 199
e-mail
agnieszka.kowalczuk@dodr.pl