Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Sierpniowe spotkanie doradców
Zmodyfikowano: 23.08.2019

W piątek, 2 sierpnia we Wrocławiu spotkali się doradcy z Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Rozmawiali o elektronicznych generatorach wniosków w ramach PROW 2014-2020, o prawidłowym szacowaniu szkód w uprawach, spowodowanych suszą, rozdysponowaniu gruntów na powiększenie gospodarstw rodzinnych, a także o planie pracy doradczej na kolejny rok i o tym, co czeka doradztwo po 2020 roku.

Gości spotkania przywitał Dyrektor DODR Marek Tarnacki. Byli to Zastępca Dyrektora Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Zygmunt Skiba oraz Agnieszka Potyrała i Gabriela Niemczycka z ARiMR, a także Zastępca Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu Artur Mackiewicz.

Oferty, generatory, dzierżawy

Przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mówili o zasadach wypełniania zapytania ofertowego, opisu przedmiotu zamówienia i szacowaniu zadania dla działania Modernizacja gospodarstw rolnych. Agencja przygotowuje elektroniczne generatory, za pomocą których będzie można składać wnioski o dofinansowanie najważniejszych działań w ramach PROW 2014-2020. Pracownicy Agencji zwrócili także uwagę na błędy najczęściej popełniane przy szacowaniu szkód w uprawach spowodowanych suszą.

Zastępca Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu Artur Mackiewicz poinformował o ilości gruntów w dzierżawach na terenie Dolnego Śląska oraz o dzierżawcach, którzy zadeklarowali połączenie gruntów. Przypomniał także, że zgodnie z prawem, jeśli dzierżawcy nie podjęli się ich łączenia ‒ oznacza to zakończenie dzierżawy. W czerwcu zmieniły się przepisy dotyczące bezumownej dzierżawy. Do 26 czerwca rolnik ponosił koszty w wysokości pięciokrotności czynszu dzierżawnego. Po tym terminie jest to trzydziestokrotność czynszu dzierżawnego. Artur Mackiewicz zapowiedział także rozdysponowanie gruntów na powiększenie gospodarstw rodzinnych w przyszłym roku tak, aby z tej możliwości mogła skorzystać jak największa liczba dolnośląskich rolników.

Zmiana dla rozwoju, czyli doradztwo po 2020 roku

Dyrektor DODR Marek Tarnacki przedstawił kierunki zmian doradztwa po 2020 roku.

‒ Wspólna Polityka rolna po 2020 roku kładzie nacisk na poprawę przepływu wiedzy, wsparcie interaktywnych, innowacyjnych projektów i wykorzystanie technologii cyfrowych. Wsparcie innowacji w sektorze rolno-spożywczym odbywa się za pomocą AKIS, czyli Europejskiego Systemu Wiedzy i Innowacji Rolniczej. AKIS jest otwartą siecią powiązań i interakcją osób, organizacji i instytucji, które uczestniczą w wytwarzaniu i wykorzystywaniu wiedzy i innowacji dla rolnictwa oraz powiązanych dziedzin.

Sieć ma ułatwić funkcjonowanie gospodarstw rolnych w warunkach wzrostu konkurencyjności, globalizacji i cyfryzacji rolnictwa. Główny cel to zabezpieczenie potrzeb żywnościowych społeczeństw, oszczędne używanie środowiska i poprawa sytuacji mieszkańców wsi.

Doradcy są częścią systemu nauka i praktyka. Niezwykle istotna jest tu obiektywność państwowego doradztwa. Rolą doradztwa będzie budowanie relacji i wiązanie elementów systemu, w którego skład wchodzą rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich, naukowcy, dostawcy środków produkcji i usług, ale też odbiorcy produktów rolnych i podmioty pośredniczące w sprzedaży, administracja publiczna czy organizacje rolnicze. Obowiązek tworzenia takich relacji nakłada Komisja Europejska.

‒ Zmiana jest kluczowa dla rozwoju – mówił Dyrektor DODR Marek Tarnacki. – Zmienia się otoczenie, zmieniają się wymogi i oczekiwania klientów. Dlatego naszym celem jest zaadaptowanie się do tych zmian, ułatwienie rolnikom odnalezienia się w zmieniającej się rzeczywistości oraz tworzenie coraz silniejszego i docenianego doradztwa.

O przyszłości doradztwa i systemie AKIS mówił także broker innowacji SIR Zbigniew Dąbrowski. Wskazał, że aby być aktywnym uczestnikiem konkurencyjnego rynku, zapewnić bezpieczną żywność i dostosować się do zmian klimatycznych, rolnicy muszą być otwarci na innowacje. Instytuty naukowe opracują praktyczne rozwiązania, a doradcy przekażą je rolnikom, którzy będą wykorzystywać nowe technologie w praktyce.

‒ Programy doradcze opierają się potrzebach rolników. Doradztwo grupowe służy wymianie doświadczeń i wzajemnemu uczeniu się od siebie rolników i doradców. Dlatego tak ważna jest rola doradztwa technologicznego i demonstracji (jako przykładów dobrych rozwiązań), którego częścią jest współpraca z nauką, organizacjami rolniczymi i innymi partnerami.

Plan pracy na przyszły rok

Doradcy przygotowują plan pracy doradczej na 2020 rok. Program będzie zgodny z priorytetami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz priorytetami województwa dolnośląskiego. Trwa realizacja trzyletnich programów doradczych w gospodarstwach rolnych na terenie Dolnego Śląska w ramach poddziałania 2.1 „Wsparcie korzystania z usług doradczych”.

W tym miesiącu doradcy zapraszają na imprezy organizowane przez DODR ‒ 4 września na kolejną edycję kukurydzianego labiryntu do Kobierzyc i 8 września do Świdnicy na Dolnośląskie Targi Produktu Lokalnego i konferencję „Od rolnika do koszyka”.

Red.

Galeria zdjęć