Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Projekt - Stan i perspektywy rozwoju pszczelarstwa na Dolnym Śląsku
Zmodyfikowano: 18.07.2019

Stan i perspektywy rozwoju pszczelarstwa na Dolnym Śląsku to projekt w ramach planu działania KSOW na lata 2014-2020 realizowany przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu w partnerstwie z Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Dolnośląskim Związkiem Pszczelarzy we Wrocławiu oraz Rejonowym Zrzeszeniem Pszczelarzy w Oławie.

Celem projektu jest analiza dolnośląskiego sektora pszczelarskiego, zidentyfikowanie problemów związanych z prowadzeniem gospodarstw pasiecznych na terenie województwa dolnośląskiego oraz wypracowanie katalogu działań mających zwiększyć zdrowotność populacji pszczół i opłacalność produkcji pszczelarskiej.

Do realizacji projektu konieczna jest ocena stanu pszczelarstwa w regionie. W tym celu została przygotowana ankieta „Badanie stanu i perspektyw rozwoju pszczelarstwa na Dolnym Śląsku, dostępna pod adresem: https://forms.gle/VsEnc55CHTriioqE9

Zapraszamy do jej wypełniania przez dolnośląskich pszczelarzy.

Do pobrania pismo z informacją o projekcie (pdf 1MB)