Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Czerwcowe spotkanie doradców
Zmodyfikowano: 21.06.2019

O eDWIN, czyli systemie wsparcia monitorowania agrofagów, stacjach meteo, działce rolnej przeznaczonej na poletka doświadczalne we współpracy z COBORU, czy kolejnej edycji wojewódzkiego konkursu AgroLiga, rozmawiali doradcy podczas narady 13 czerwca, we Wrocławiu.

Gośćmi spotkania byli Zastępcy Dyrektora OT KOWR we Wrocławiu ‒ Urszula Ganczarek i Artur Mackiewicz.

Doradcy będą realizować projekt eDWIN. To Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin, finansowana w Ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Projekt realizuje konsorcjum, którego liderem jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego (WODR) w Poznaniu oraz 18 partnerów, czyli 15 pozostałych ośrodków doradztwa rolniczego, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Instytut Ochrony Roślin – PIB (IOR-PIB) w Poznaniu oraz Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe.

Cel to stworzenie internetowego systemu na rzecz ochrony roślin, dedykowanego doradztwu rolniczemu. Monitorowanie agrofagów w ramach systemu będzie się odbywać za pomocą stacji meteorologicznych.

‒ W skali kraju na ten cel zostało przeznaczonych 20 mln zł, DODR ma do dyspozycji 300 tysięcy złotych ‒ mówi Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Marek Tarnacki. ‒ Ośrodek w tym roku będzie dysponował dziewięcioma własnymi stacjami, a w ramach eDWIN przybędzie kolejnych 18. Ich zadanie to monitorowanie suszy i zagrożenia agrofagami na terenie całego województwa. Usprawni to pracę rolników i ułatwi dbałość o ochronę środowiska.

DODR planuje także stworzenie poletek doświadczalnych, prowadzonych we współpracy z COBORU, na których stanie jedna ze stacji meteo.

Trwa realizacja trzyletnich bezpłatnych programów doradczych w gospodarstwach rolnych na terenie Dolnego Śląska. Każdy z nich zawiera 3 usługi doradcze, w ramach których rolnik otrzymuje pomoc w analizie sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa rolnego. W trakcie trwania programu, doradca prowadzi rachunkowość gospodarstwa poprzez zapisy w ewidencji przychodów i rozchodów. W zależności od potrzeb rolnicy uzyskują pomoc w ocenie stopnia dostosowania gospodarstwa rolnego do norm i wymogów wzajemnej zgodności, przeanalizowaniu możliwości rozwoju poprzez przeprowadzenie planu modernizacji lub restrukturyzacji gospodarstwa, dostosowaniu gospodarstwa do systemu rolnictwa ekologicznego, uczestnictwie w systemach jakości, a także integrowanej ochronie roślin, w ocenie zagrożenia agrofagami.

DODR zakończył cykl bezpłatnych szkolenia dla rolników w ramach operacji Nowoczesne technologie uprawy zbóż w województwie dolnośląskim. Ich celem było upowszechnienie wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii uprawy zbóż, poprawa wyników gospodarczych gospodarstw oraz ułatwianie ich restrukturyzacji i modernizacji z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek. Od stycznia do maja, w 25 szkoleniach na terenie wszystkich powiatów województwa dolnośląskiego przeszkolono ponad 600 osób.

Do 10 lipca trwa nabór kandydatów do wojewódzkiego konkursu AgroLiga 2019. Dwójka ubiegłorocznych laureatów znalazła się w gronie zwycięzców ogólnopolskiej edycji konkursu. Dolnośląska przetwórnia Kiszone warzywa z Doliny Baryczy z Karnic, należąca do Michała Sznajdera zdobyła tytuł Wicemistrza krajowego AgroLigi 2018 w kategorii firmy. W gronie laureatów krajowych w kategorii rolnicy znalazło się także gospodarstwo Jolanty i Wojciecha Skowrońskich z Sułowa.

Częścią narady było szkolenie z zakresu zasad ubiegania się o wsparcie w ramach operacji Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, objętej PROW 2014-2020. Organizatorami szkolenia byli Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu.

Red.

Galeria zdjęć