Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Profesjonalne warsztaty serowarskie 29-31.05.2019 r.
Zmodyfikowano: 06.06.2019

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich SIR

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu zaprasza w dniach 29-31.05.2019 r. do udziału w profesjonalnych Warsztatach „Innowacje w dolnośląskim serowarstwie” Celem warsztatów jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Dolnego Śląska w zakresie serowarstwa poprzez podnoszenie wiedzy i umiejętności w obszarze lokalnego przetwórstwa, zachęcanie do tworzenia partnerstw podejmujących wspólne innowacyjne przedsięwzięcia w zakresie produkcji, promocji, certyfikacji i wprowadzania do obrotu regionalnej żywności wysokiej jakości. 

Rozwój lokalnego przetwórstwa jest szczególnie ważny na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania oraz o rozdrobnionej strukturze rolnej, gdzie przychody z działalności rolniczej nie są w stanie zapewnić odpowiedniej jakości życia. Właściwe przygotowanie teoretyczne i praktyczne, pokazanie możliwości wykorzystania potencjału własnego gospodarstwa i regionu zachęci rolników, mieszkańców obszarów wiejskich oraz osoby zainteresowane tematyką do podejmowania pozarolniczej działalności w zakresie małego przetwórstwa wykorzystującego lokalne surowce i umożliwi im pozyskanie dodatkowego dochodu. Odchodzenie od monofunkcyjności wsi, wspieranie wielokierunkowego podejścia, dywersyfikowanie źródeł dochodu wpływa na rozwój przedsiębiorczości i podniesienie jakość życia na obszarach wiejskich oraz przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy.

Profesjonalne warsztaty serowarskie organizowane są w ramach operacji do realizacji w Planie Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018 – 2019. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich (SIR) dla województwa dolnośląskiego.

 

O udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacji udziela: Izabela Michniewicz  tel. 71 339 80 21, wew. 150