Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Znamy termin naboru na Restrukturyzację małych gospodarstw
Zmodyfikowano: 30.04.2019

Od 31 maja do 29 czerwca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski dla rolników chcących skorzystać z pomocy finansowej w ramach programu Restrukturyzacji małych gospodarstw.  

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze załączników wraz z instrukcjami ich wypełniania będą dostępne na stronie internetowej Agencji  www.arimr.gov.pl.  Wniosek o przyznanie pomocy składa się w oddziałach regionalnych ARiMR.   

25 kwietnia zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie ws. szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw”. Rozporządzenie weszło w życie dzień później, czyli 26 kwietnia br.

ARiMR