Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Kampania na finiszu, czyli kwietniowa narada doradców
Zmodyfikowano: 18.04.2019

O kończącej się w połowie maja tegorocznej kampanii wnioskowej, konsekwencjach kryzysu w sektorze wołowiny, a także o zbliżających się wyborach do izb rolniczych rozmawiali dolnośląscy doradcy podczas spotkania, zorganizowanego 4 kwietnia we Wrocławiu.

To już druga kampania, podczas której rolnicy ubiegający się o dopłaty obszarowe korzystają z aplikacji eWniosekPlus. Gość narady, Zastępca Dyrektora Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Marek Wojtków poinformował, że po 20 dniach trwania kampanii wnioskowej do Agencji wpłynęła jedna czwarta ze spodziewanych 54 tysięcy wniosków. W ubiegłym roku co trzeci z nich został wypełniony przy pomocy doradców z DODR.

Dyrektor DODR Marek Tarnacki podkreślił znaczenie współpracy między Agencją a Ośrodkiem podczas kampanii wnioskowej.

Kierownik Biura Działań Społecznych i Środowiskowych Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Paweł Hawrylewicz odpowiadał na szczegółowe pytania doradców dotyczące między innymi wpływu kontroli na miejscu w gminach na termin wypłacania dopłat, a także obszarów EFA czy deklarowania TUZ cennych we wnioskach.

Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Zdzisław Król podsumował konsekwencje  kryzysu na rynku wołowiny po odkryciu nielegalnego uboju chorych zwierząt w rzeźni na Mazowszu. ‒ Trwa kolejny audyt w obszarach mięsa białego i czerwonego, obejmujący produkcję, transport, ubój, a także rejestrację i identyfikację zwierząt. Toczy się także dyskusja na temat zmiany systemu nadzoru nad rzeźniami. Z uboju zależnego od prywatnie działających lekarzy weterynarii, wykonujących czynności urzędowe z wyznaczenia powiatowego lekarza weterynarii (dziś to 99% wszystkich przypadków), na nadzór etatowych lekarzy weterynarii, zatrudnionych w powiatowych inspektoratach weterynarii. Zmiany te miałyby dotyczyć dużych rzeźni. Jak będzie w przypadku tych mniejszych – jeszcze nie wiadomo. Powstał też pomysł wprowadzenia trzeciej kategorii tzw. rzeźni rolniczych prowadzonych przez hodowcę, w których obowiązywałyby mniej restrykcyjne wymagania. Na przykład ubój i rozbiór mógłby się odbywać w tym samym pomieszczeniu produkcyjnym, tylko w różnym czasie. Jednak, aby ubój w rzeźniach rolniczych był możliwy, musi zostać zatwierdzony przez Komisję Europejską lub wszystkie kraje członkowskie.

Członek Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej Franciszek Baranowski poinformował, że wybory do izb rolniczych zostały zaplanowane na niedzielę 28 lipca.

Ośrodek zakończył realizację projektu szkoleniowego, dotyczącego chowu świń i bydła mięsnego. W szkoleniach zorganizowanych na terenie powiatów kamiennogórskiego, górow­skiego, lubińskiego, wrocławskiego i kłodzkiego wzięło udział 150 rolników.

Pracownicy DODR realizują trzyletnie bezpłatne programy doradcze w gospodarstwach rolnych na terenie Dolnego Śląska. Każdy korzystający z nich rolnik otrzyma pomoc w analizie sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa rolnego. W trakcie trwania programu, doradca będzie poprowadził  rachunkowość gospodarstwa poprzez zapisy w ewidencji przychodów i rozchodów.

Doradcy zapraszają także na XXXIX Dni Otwarte Doradztwa Rolniczego w Świdnicy, zaplanowane na sobotę, 18 maja w Świdnicy. Imprezie towarzyszyć będą punkty konsultacyjno-informacyjne instytucji rolniczych, stoiska z produktami regionalnymi i tradycyjnymi oraz rękodziełem. Nie zabraknie także konkursów oraz występów zespołów ludowych.

Red.

Galeria zdjęć