Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Zapraszamy na XXXIX Dni Otwarte Doradztwa Rolniczego w Świdnicy
Zmodyfikowano: 26.04.2019

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu już po raz trzydziesty dziewiąty organizuje imprezę, która służy promocji obszarów wiejskich oraz nawiązywaniu kontaktów w branży rolniczej na Dolnym Śląsku. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych w sobotę 18 maja do siedziby Powiatowego Zespołu Doradców w Świdnicy.

WSTĘP WOLNY

Spotkanie tak licznego i różnorodnego grona odbiorców będzie okazją do pokazania, że dolnośląskie rolnictwo to dynamicznie rozwijająca się część gospodarki w regionie. Pokażemy także atrakcje turystyczne regionu i bogatą ofertę agroturystyczną, smaczne produkty regionalne czy miejsca edukacji w zagrodach edukacyjnych.

Impreza będzie także okazją do integracji i budowania sieci kontaktów pomiędzy rolnikami i przedsiębiorcami wiejskimi, producentami i handlowcami z branży rolniczej oraz doradcami rolniczymi i pracownikami innych instytucji zaangażowanych w rozwój rolnictwa obszarów wiejskich na Dolnym Śląsku.

Podczas Dni Doradztwa nie zabraknie stoisk informacyjnych Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i jego Powiatowych Zespołów Doradców Rolniczych, a także instytucji rolniczych i organizacji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, jak Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Dolnośląska Izba Rolnicza, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,  Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Uniwersytet Przyrodniczy, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Inspektorat Weterynarii, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza oraz Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego.
 

W programie

  • prezentacja firm rolniczych,
  • kiermasze produktów regionalnych i wyrobów rękodzieła artystycznego,
  • seminarium „Rolnictwo zaangażowane społecznie jako innowacyjna forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”,
  • konkursy tematyczne i kącik dla dzieci,
  • występy zespołów ludowych.


W punktach informacyjnych uczestnicy imprezy będą mogli uzyskać porady na temat technologii produkcji, rozwoju obszarów wiejskich, możliwości uzyskania wsparcia z unijnych środków pomocowych, odnawialnych źródeł energii, środków do produkcji rolniczej czy oferty doradztwa rolniczego.

Informacje dla wystawców

Zapraszamy dolnośląskich producentów produktów regionalnych, ekologicznych, twórców rękodzieła, właścicieli gospodarstw agroturystycznych, zagród edukacyjnych oraz stowarzyszenia do udziału i bezpłatnej promocji swojej oferty 18 maja, podczas XXXIX Dni Otwartych Doradztwa Rolniczego w Świdnicy. Organizatorzy zapewniają powierzchnię wystawową na zorganizowanie stoiska z dostępem do zasilania w energię elektryczną, zabezpieczeniem sanitarnym i p/ppoż. oraz dozór służb porządkowych. Uczestnicy przygotowują stoisko we własnym zakresie.
Ze względu na ograniczoną liczbę stanowisk oraz techniczne przygotowanie terenu, prosimy wystawców zainteresowanych prezentacją swojej oferty o przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 20.04.2019 r. na adres: izabela.michniewicz@dodr.pl

Każda z imprez jest promowana poprzez ogłoszenia w prasie, radio, telewizji, na portalach internetowych, a także za pomocą bannerów, plakatów i ulotek.

Pobierz:

Katarzyna Cymbała DODR