Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Marcowe spotkanie doradców
Zmodyfikowano: 19.03.2019

O Rolniczym handlu detalicznym, systemie Polska smakuje oraz wspieraniu wiejskiej przedsiębiorczości, drugiej kampanii wypełniania wniosków obszarowych z aplikacją eWniosekPlus i elektronicznych systemach w rolnictwie, rozmawiali doradcy podczas marcowej narady w DODR.

Gośćmi spotkania byli zastępca dyrektora OT KOWR we Wrocławiu Artur Mackiewicz i Mateusz Wojciechowski z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii. Naradę otworzył Dyrektor DODR Marek Tarnacki.

Program działalności doradczej na ten rok został zatwierdzony przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ruszyła realizacja trzyletnich programów doradczych w ramach poddziałania Wsparcie korzystania z usług doradczych. Ich celem operacji jest poprawa wyników ekonomicznych gospodarstw oraz ułatwianie ich restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej. 15 marca rusza kolejna kampania składania wniosków o płatności obszarowe. Po raz drugi rolnicy będą je składać za pomocą aplikacji eWniosekPlus, w czym pomogą doradcy.

Mateusz Wojciechowski z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii przedstawił dane na temat liczby podmiotów działających w ramach rolniczego handlu detalicznego, których na Dolnym Śląsku zgłoszono 231, a także o wymaganiach, jakie muszą spełnić. Dyrektor DODR Marek Tarnacki podkreślał możliwości, które daje udział w RHD. – To szansa, żeby mniejsze gospodarstwa mogły przetworzyć i sprzedać swoje produkty. Wsparcie prawne i pomoc, którą mogą uzyskać rolnicy, mają za zadanie pobudzić przedsiębiorczość i zwiększyć dochody, dlatego tak ważne jest przekazywanie informacji na ten temat.

Artur Mackiewicz z KOWR zwrócił uwagę, że rolnicy zarejestrowani jako podmioty RHD, mogą się promować w ogólnopolskim systemie Polska Smakuje. Aplikacja na smart fony umożliwia producentom promocję i sprzedaż bez pośredników, a konsumentom zdobycie informacji na temat tego, gdzie szukać lokalnych produktów.

Dyrektor DODR Marek Tarnacki mówił także o elektronicznych systemach w rolnictwie i o coraz powszechniejszej kontroli procesu produkcji prowadzonej przy ich pomocy. Jednym z takich zastosowań ma być kontrola zasiewów, mapowanie suszy, występowania agrofagów i zasobności gleby za pomocą zdjęć satelitarnych. Z kolei technologia blockchain może zostać wykorzystana do śledzenia tego, co się dzieje z produktem rolniczym od pola do stołu. Na przykład pozwala na uzyskanie informacji nie tylko z jakiego gospodarstwa pochodzi bydło,  ale także ile dni przebywało na pastwisku, ile w oborze, jaka jest jakość produktu itd.

Red.

Galeria zdjęć