Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Wzory oświadczeń dotyczących zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności poza rzeźnią dla rolników/przedsiębiorców i lekarzy weterynarii
Zmodyfikowano: 13.03.2019

 

Informujemy, że w związku z kontrolami produkcji mięsa wołowego przeprowadzonymi w lutym 2019 roku, Główny Inspektorat Weterynarii opracował wzory oświadczeń lekarza weterynarii dotyczące zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności poza rzeźnią i przedsiębiorcy sektora spożywczego, który utrzymywał zwierzę poddane ubojowi z konieczności poza rzeźnią.

Wzory oświadczeń do pobrania:

 

Alicja Kubisz DODR