Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Oświadczenia zamiast wniosku do 14 marca
Zmodyfikowano: 26.03.2019
W tym roku rolnicy, podobnie jak to miało miejsce w roku poprzednim, mogą składać oświadczenia zamiast wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności obszarowych.

Dotyczy to rolników, którzy nie dokonują zmian w porównaniu do wniosku z poprzedniego roku. Rolnicy mogą składać oświadczenia od 15 lutego do 14 marca.

Przepisy przewidują możliwość składania oświadczeń zastępujących wnioski o przyznanie płatności w szczególności przez rolników, którzy w 2018 roku wnioskowali wyłącznie o jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz lub płatność niezwiązaną do tytoniu, a powierzchnia gruntów ornych zawarta we wniosku złożonym w ubiegłym roku wynosiła mniej niż 10 ha.

Wprowadzone w ubiegłym roku rozwiązaniu uprościły procedurę dotycząca składania wniosków o płatność. Ułatwieniem przy wypełnianiu wniosków w formie elektronicznej będzie przesłanie do rolników, przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, częściowo wypełnionych wniosków w formie papierowej wraz z materiałami graficznymi.

Zapraszamy.