Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Lutowa narada doradców
Zmodyfikowano: 20.02.2019
O zbliżającej się kampanii wnioskowej, wiosennych szkoleniach, usługach doradczych i o aplikacji Polska smakuje rozmawiali doradcy podczas narady w DODR we Wrocławiu, w środę 13 lutego.

 

W spotkaniu uczestniczyli Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Zygmunt Skiba i Kierownik Biura Działań Społecznych i Środowiskowych Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Paweł Hawrylewicz, Dyrektor OT KOWR we Wrocławiu Mirosław Kulesza i Zastępcy Dyrektora Urszula Ganczarek i Artur Mackiewicz, a także Dyrektor Biura Dolnośląskiej Izby Rolniczej Urszula Solińska-Marek.

Dyrektor DODR Marek Tarnacki powitał gości, spotkanie doradców było także okazją do podziękowania za współpracę odchodzącemu na emeryturę wieloletniemu kierownikowi PZDR w Głogowie Romualdowi Lewandowskiemu.

Przedstawicielki KOWR Małgorzata Molenda i Diana Krzymowska mówiły o kampanii Polska smakuje, zachęcającej do kupowania zdrowej, polskiej, certyfikowanej żywności. Polska smakuje to także aplikacja na smartfony, służąca producentom do promocji produktów, a turystom, jako narzędzie do poszukiwania miejsc sprzedaży lokalnej i regionalnej żywności.

Paweł Hawrylewicz z ARiMR przedstawił zmiany tegorocznych w zasadach wypełniania Wniosków. Przypomniał także, że spersonalizowane wnioski  zostaną wysłane do rolników, do 19 marca.

Od 15 lutego do 14 marca oświadczenia zamiast wniosków mogą składać rolnicy, którzy we wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 deklarowali powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i potwierdzający brak zmian w porównaniu z wnioskiem poprzedniego roku. Kampania wnioskowa, jak co roku ruszy 15 marca.

Dyrektora biura DIR we Wrocławiu Urszula Solińska podziękowała doradcom za współpracę przy opiniowaniu planów łowieckich.

Dyrektor DODR Marek Tarnacki mówił o usługach doradczych, zbliżającej się kampanii wnioskowej, a także o wizycie na Dolnym Śląsku Ministra Rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego, który zadeklarował wsparcie dla doradztwa. Poinformował także, że w Ośrodku zostanie wprowadzony program pilotażowy – Elektroniczny zbiór dokumentów. Podobne programy usprawniające obieg dokumentów działają w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim, KOWR, Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, a także w szkołach czy szpitalach.

Ośrodek realizuje projekty szkoleniowe, dotyczące nowoczesnej technologii uprawy zbóż oraz chowu świń i bydła mięsnego oraz szkolenia dla rolników z tworzenia planów nawozowych. Doradcy zapraszają 6 marca do Wrocławia, na szkolenie dla hodowców i producentów żywca wołowego ‒ Hoduj z głową, dwa szkolenia na temat podstawowych czynników wpływających na wzrost efektywność opasu ‒ jedno – 7 marca w powiecie głogowskim, drugie ‒ 11 marca w powiecie milickim. 7 marca ‒ na szkolenie polowe z agrotechniki uprawy rzepaku w warunkach suszy rolniczej w Kobierzycach, a 26 marca na konferencję dotyczącą odnawialnych źródeł energii we Wrocławiu.

Przypominamy także, że pracownicy Ośrodka będą realizować trzyletnie bezpłatne programy doradcze w gospodarstwach dolnośląskich rolników w ramach działania „Wsparcie korzystania z usług doradczych w ramach działania Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‒2020.”

Red.

Galeria zdjęć