Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Rozmowy z rolnikami na Dolnym Śląsku
Zmodyfikowano: 08.02.2019

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski przebywał 6 lutego w województwie dolnośląskim. Wizytę rozpoczęło spotkanie z Wojewodą Dolnośląskim Pawłem Hreniakiem i działającym przy nim zespole do spraw rolnych. Minister spotkał się także z rolnikami z regionu wrocławskiego oraz wałbrzysko-jeleniogórskiego w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego, PZDR w Świdnicy.

Podczas spotkania, które prowadził Dyrektor DODR Marek Tarnacki, rolnicy rozmawiali o możliwościach zwiększenia rolniczych dochodów, o zagadnieniach, nad którymi pracuje resort rolnictwa i o sytuacji na rynkach rolnych, a także o konieczności organizowania się rolników w ramach wspólnych przedsięwzięć gospodarczych i zaangażowaniu w rolniczy samorząd.

– Odtwarzanie powiązań z przetwórstwem, organizowanie się rolników w spółdzielnie jest celem naszych działań – podkreślił szef resortu rolnictwa. Zwrócił też uwagę na konieczność informowania rolników o nowych możliwościach, jakie dają wprowadzone niedawno przepisy dotyczące spółdzielni rolniczych oraz rolniczego handlu detalicznego i prowadzenia działalności marginalnej, ograniczonej i lokalnej. Rząd przyjął także propozycję znakowania produktów, które nie zawierają GMO.

– Te rozwiązania prawne dają możliwości organizowania się, ale też korzyści gospodarcze poprzez zwolnienie z podatku dochodowego dochodów uzyskanych z obrotu produktami pochodzącymi z gospodarstw członków spółdzielni. Nowe możliwości sprzedaży produktów rolnych to szansa na zwiększenie dochodów z gospodarstwa, nawet do 40 tysięcy w skali roku bez podatku, a przekroczenie tego progu oznacza niski podatek w wysokości 2% od nadwyżki.

Minister Ardanowski podkreślił, że realizowane są zapowiadane wcześniej zmiany w rolnictwie, a kolejne będą wprowadzane sukcesywnie.

– Będzie wyraźne wsparcie rolnictwa na terenach górskich, wkrótce też zostaną przedstawione zmiany dotyczące obrotu ziemią rolną. Czasami interesy rolników są sprzeczne, jak chociażby w kwestii dotyczącej rozdysponowania ziemi z Zasobu KOWR. To są problemy, które KOWR musi rozwiązywać z rolnikami na poziomie regionalnym. Polska ziemia ma służyć przede wszystkim rolnikom na powiększenie gospodarstw rodzinnych.

– Apeluję też, abyście brali sprawy w swoje ręce i wybierali najlepszych spośród siebie do samorządu rolniczego – podkreślił minister odnosząc się do zbliżających się wyborów do Izb Rolniczych. – Samorząd jest bardzo potrzebny, a protestujący, którzy chcieliby go zlikwidować wcale nie chcą go ulepszać, nie chcą angażować się w wybory. Jeżeli chcemy, aby zrozumiały nas inne grupy społeczne, najpierw sami musimy się dogadać.

Minister zaprosił wszystkie organizacje i związki działające w rolnictwie na spotkanie Porozumienia rolniczego, 20 lutego w Warszawie.

W trakcie spotkania z rolnikami poruszano także temat rosnącej populacji dzikich zwierząt i związanych z tym zagrożeń dla rolnictwa oraz zagadnienia związane z ubiegłoroczną suszą.
– Skierowaliśmy największą pomoc do poszkodowanych rolników, nawet bogatsze od nas Niemcy, które również dotknęła w ubiegłym roku susza, skierowały do swoich rolników mniejsze środki pomocowe. Szef resortu zgodził się również z tym, że obecna sieć stacji służących do monitoringu upraw nie do końca odzwierciedla stan faktyczny.

Źródło: www.gov.pl/web/rolnictwo                                       

Red.