Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Usługi doradcze, projekty, rolnicze imprezy
Zmodyfikowano: 22.01.2019
Styczniowe spotkanie doradców było poświęcone planom na rozpoczęty właśnie 2019 rok.

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu został beneficjentem poddziałania „Wsparcie korzystania z usług doradczych w ramach działania Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‒2020.” Oznacza to, że pracownicy Ośrodka będą realizować trzyletnie bezpłatne programy doradcze w gospodarstwach dolnośląskich rolników.

‒ Usługi doradcze to z jednej strony wyzwanie dla pracowników Ośrodka, a z drugiej kontynuacja działań doradczych – mówił Dyrektor DODR Marek Tarnacki, rozpoczynając spotkanie, które odbyło się we wtorek 8 stycznia we Wrocławiu. – Rolnik, korzystający z naszych usług otrzyma pomoc przy analizie sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa, doradca poprowadzi także rachunkowość w postaci zapisów w ewidencji przychodów i rozchodów, a jeśli potrzeba, przygotuje plan modernizacji lub restrukturyzacji gospodarstwa.

Społeczna Rada Doradztwa zaopiniowała plan pracy doradczej na 2019 rok. Program czeka jeszcze na akceptację Ministerstwa Rolnictwa. Usługi doradcze to jedno z najważniejszych zadań zaplanowanych na ten rok. Ośrodek realizuje projekt szkoleniowy, dotyczący nowoczesnej technologii uprawy zbóż oraz chowu świń i bydła mięsnego, czy szkolenia dla rolników z tworzenia planów nawozowych. DODR wykonuje także inne zadania wspólnie z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Instytutem Zootechniki, Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej czy w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

W Ośrodku zaplanowano w tym roku sześć głównych imprez rolniczych, czyli Dni Otwarte Doradztwa Rolniczego w Świdnicy, Dolnośląską Wystawę Zwierząt Hodowlanych w Książu, Święto Mleka w Kamiennej Górze, Dolnośląskie Targi Produktu Lokalnego w Świdnicy oraz Dolnośląski Dzień Pszczelarza i  Dolnośląskie Forum Kobiet we Wrocławiu.

Zapraszamy do korzystania z usług DODR.

Red.

 

 

Galeria zdjęć