Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Zwrot podatku akcyzowego
Zmodyfikowano: 22.01.2019
W tym roku zwiększa się z 86 l do 100 l limit oleju napędowego zużytego na 1 ha użytków rolnych. Producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego i wykorzystanego do upraw rolnych oraz - co jest nowością - do chowu lub hodowli bydła

 

Od 1 do 28 lutego można składać wnioski o zwrot pieniędzy wydanych na olej napędowy między 1 sierpnia 2018 a 31 stycznia 2019 roku.

Limit zwrotu podatku akcyzowego wynosi w tym roku ‒ 100,00 zł na hektar użytków rolnych oraz 30,00 zł na średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła. Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

  • w terminie od 1 do 28 lutego 2019 r. należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia do 2 września 2019 r. należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 rok.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 roku wynosi:

  • 100,00 zł * liczba ha użytków rolnych

oraz

  • 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Pieniądze będą wypłacane w terminach:

  • 1‒30 kwietnia ‒ w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
  • 1‒31 października ‒ w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Ważne dla posiadaczy bydła

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że zgodnie z nowymi przepisami, producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego m.in. na podstawie średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Na potrzeby wniosku, który należy złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na położenie gruntów, producent rolny może wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR o wydanie dokumentu zawierającego informację o liczbie DJP bydła na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

Wzór wniosku jest dostępny w biurach powiatowych ARiMR oraz na stronie internetowej Agencji pod adresem: www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat.html

www. gov.pl/rolnictwo, www.arimr.gov.pl

Ewa Karpińska DODR we Wrocławiu