Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu zaprasza na bezpłatne szkolenia dla rolników w ramach operacji „Nowoczesne technologie uprawy zbóż w województwie dolnośląskim”.
Zmodyfikowano: 26.02.2019

 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szkolenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M01 „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”, poddziałanie 1.1. „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowa o Przyznaniu Pomocy Nr 00014.DDD.65140.00045.2018.01.

PROGRAM SZKOLENIA:

  • Podstawowe zasady uprawy zbóż (żyto, pszenica, owies, jęczmień, pszenżyto, siewy mieszane), w tym nawożenie.
  • Dobór odmian i stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego ‒ ich wpływ na jakość i wielkość plonu.
  • Kształtowanie, zgodnie z wymaganiami, parametrów jakościowych ziarna zbóż poprzez odpowiednie elementy technologii, w tym techniki zbioru i przechowywanie.
  • Zasady uprawy konserwującej ‒ np. bezorkowej, pasowej.
  • Zasady integrowanej ochrony zbóż.

Liczba miejsc na szkoleniach ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń u doradcy.

Szkolenia są bezpłatne. Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz poczęstunek.

 

TERMINY SZKOLEŃ:

Data szkolenia

Miejsce szkolenia

Osoba odpowiedzialna za nabór

20.03.2019 r.

Wiejski Dom Kultury

ul. Główna 1,
67-200 Jaczów,
powiat głogowski

Małgorzata Szychowska
PZDR Głogów
tel. 505 529 839

21.03.2019 r.

Świetlica w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Krzeszowie

ul. Kalwaria 1,
58-405 Krzeszów,
powiat kamiennogórski

Bożena Zajdel
PZDR Kamienna Góra

tel.  75 744 78 52

25.03.2019 r.

Świetlica wiejska

Obora, ul. Tulipanowa 2,
59-335 Lubin,
powiat lubiński

Jadwiga Zajączkowska
PZDR Lubin
tel. 76 844 74 07

26.03.2019 r.

Urząd Gminy Milicz

ul. Trzebnicka 2, sala nr 4,
56-300 Milicz,
powiat milicki

Rafał Ozga
PZDR Milicz
tel. 71 384 21 59

27.03.2019 r.

Centrum Inicjatyw Wiejskich Gminy Radków

Ścinawka Górna 18A,
57-410 Ścinawka Średnia,
powiat kłodzki

Katarzyna Mróz
PZDR Kłodzko
tel. 74 867 38 01

 

O miejscach, datach i godzinie rozpoczęcia szkoleń będziemy informować Państwa w miesięczniku Twój Doradca Rolniczy Rynek, na stronie internetowej www.dodr.pl w zakładce Projekty oraz w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego. Z przyczyn od nas niezależnych, harmonogram może ulec zmianie.

SZKOLENIA KOORDYNUJE:

Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw (Dział MDSziW).

Kierownik operacji:
Ewa Bieńkowska, tel. 71 339 80 21 wew. 197, e-mail: ewa.bienkowska@dodr.pl,
Izabela Liskowiak-Jaremko, tel. 71/339 80 21 wew. 195, e-mail: izabela.liskowiak@dodr.pl.

www.dodr.pl