Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Aktualności, Zapowiedzi

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu zaprasza na bezpłatne szkolenia dla rolników w ramach operacji „Nowoczesne technologie uprawy zbóż w województwie dolnośląskim”.
Zmodyfikowano: 03.01.2019

 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szkolenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M01 „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”, poddziałanie 1.1. „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowa o Przyznaniu Pomocy Nr 00014.DDD.65140.00045.2018.01.

PROGRAM SZKOLENIA:

  • Podstawowe zasady uprawy zbóż (żyto, pszenica, owies, jęczmień, pszenżyto, siewy mieszane), w tym nawożenie.
  • Dobór odmian i stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego ‒ ich wpływ na jakość i wielkość plonu.
  • Kształtowanie, zgodnie z wymaganiami, parametrów jakościowych ziarna zbóż poprzez odpowiednie elementy technologii, w tym techniki zbioru i przechowywanie.
  • Zasady uprawy konserwującej ‒ np. bezorkowej, pasowej.
  • Zasady integrowanej ochrony zbóż.

Liczba miejsc na szkoleniach ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń u doradcy.

Szkolenia są bezpłatne. Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz poczęstunek.

 

TERMINY SZKOLEŃ:

Data szkolenia

Miejsce szkolenia

Osoba przyjmująca zgłoszenie

17.01.2019 r.

Biblioteka Publiczna Gminy Dzierżoniów im. Władysława Reymonta

ul. Kolejowa 12 b,
58-116 Mościsko,
powiat dzierżoniowski

Zboińska Marzena

PZDR Dzierżoniów

tel. 74 831 28 92

21.01.2019 r.

Hotel JAN

Jędrzychowice 98,
59-900 Zgorzelec,
powiat zgorzelecki

Andrzej Winnicki

PZDR Zgorzelec

tel. 75 778 72 06

23.01.2019 r.

Gminne Centrum Edukacyjno-Społeczne w Starych Bogaczowicach

ul. Główna 148,
58-312 Stare Bogaczowice,
powiat wałbrzyski

Jadwiga Kamińska

PZDR Wałbrzych

tel. 74 842 62 72

29.01.2019 r.

Urząd Gminy i Miasta

Al. Wojska Polskiego 25A,
59-600 Lwówek Śląski,
powiat lwówecki

Mirosław Pietraszek

PZDR Lwówek Śląski

tel. 75 782 21 36

31.01.2019 r.

Świetlica wiejska

Witków 34,
59-225 Chojnów,
powiat legnicki

Andrzej Olszański

PZDR Chojnów

tel. 76 818 19 41

 

O miejscach, datach i godzinie rozpoczęcia szkoleń będziemy informować Państwa w miesięczniku Twój Doradca Rolniczy Rynek, na stronie internetowej www.dodr.pl w zakładce Projekty oraz w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego. Z przyczyn od nas niezależnych, harmonogram może ulec zmianie.

SZKOLENIA KOORDYNUJE:

Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw (Dział MDSziW).

Kierownik operacji:
Ewa Bieńkowska, tel. 71 339 80 21 wew. 197, e-mail: ewa.bienkowska@dodr.pl,
Izabela Liskowiak-Jaremko, tel. 71/339 80 21 wew. 195, e-mail: izabela.liskowiak@dodr.pl.

www.dodr.pl