Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Październikowa narada doradców
Zmodyfikowano: 19.10.2018

Na początku października komisje szacujące straty suszowe w uprawach rolnych w dolnośląskich gminach zakończyły lub kończą prace. W czwartek 4 października doradcy spotkali się w DODR we Wrocławiu, aby omówić działania na najbliższe miesiące.

Dyrektor DODR Marek Tarnacki przedstawił gości – Zastępcę Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii Juliana Jakubiaka, Członek Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej Franciszka Baranowskiego oraz Kierownika Biura Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Pawła Hawrylewicza.

Marek Tarnacki mówił o szacowaniu strat, monitoringu suszy i pomocy poszkodowanym rolnikom, a także o nowym regulaminie organizacyjnym Ośrodka. To, czy producent otrzyma pomoc zależy od tego, czy uprawa została zniszczona i w jakim stopniu. Powyżej 70% zniszczonych upraw – uprawnia do otrzymania 1000 zł do hektara. Między 30 a 70% strat stwierdzonych przez komisję klęskową oznacza dofinansowanie w wysokości 500 zł za hektar.

Paweł Hawrylewicz z ARiMR poinformował, że do 3 października poszkodowani przez suszę rolnicy złożyli na Dolnym Śląsku 797 wniosków o pomoc dla gospodarstw, w których szkody wyniosły od 30 do 70% oraz 266 wniosków o pomoc dla gospodarstw, w których szkody przekroczyły 70% w uprawach. Na Dolnym Śląsku susza dotknęła około 6400 gospodarstw. W 535 z nich szkody przekroczyły 70%.

Doradcy dyskutowali o skutkach suszy i pracy komisji klęskowych współpracy z instytucjami rolniczymi, o realizowanych i planowanych działaniach. Omawiali plan działalności doradczej na 2019 rok. Zostanie on przygotowany zgodnie z priorytetami określonymi przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, a także rządowym Planem dla Wsi. Gotowy plan zostanie przedstawiony do akceptacji Społecznej Radzie Doradztwa Rolniczego.

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu realizuje operację, w zakresie organizacji szkoleń dotyczących – Nowoczesnych technologii uprawy zbóż oraz Nowoczesnego chowu świń i bydła mięsnego z uwzględnieniem zasad higieny, polepszania dobrostanu, profilaktyki i bioasekuracji jako alternatywy dla stosowania antybiotyków u zwierząt.

Na 23 listopada zaplanowano kolejną XIV edycję Dolnośląskiego Forum Kobiet Wiejskich oraz podsumowanie wojewódzkiego konkursu – AgroLiga 2018.

Red.

Galeria zdjęć