Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Konferencja - "Rolnictwo wspierane społecznie - badanie szans rozwoju małych gospodarstw rolnych na Dolnym Śląsku w aspekcie produkcji żywności wysokiej jakości"
Zmodyfikowano: 18.10.2018

 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,Stowarzyszenie Żywność dla przyszłości i Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu zapraszają do udziału  w konferencji „Rolnictwo wspierane społecznie – badanie szans rozwoju małych gospodarstw rolnych na Dolnym Śląsku w aspekcie produkcji żywności wysokiej jakości".
Konferencja odbędzie się 18 października 2018r. o godz. 10.00 w AGRO obiekt hotelowy przy ul. Zwycięskiej 4, we Wrocławiu.

W trakcie spotkania zostaną zaprezentowane trzy bloki tematyczne:

  1. „Produkcja żywności wysokiej jakości” (upowszechnienie wiedzy w zakresie systemów jakości żywności, innowacyjnych rozwiązań w produkcji żywności, a także kwestii prawnych dotyczących produkcji żywności),
  2. „Tworzenie sieci współpracy partnerskiej” (prezentacja sieci współpracy na linii rolnik – koordynator – konsument, tworzenie krótkich łańcuchów dostaw),
  3. „Żywność a zdrowie” (upowszechnienie wiedzy w zakresie znaczenia żywności wysokiej jakości i jej wpływu na zdrowie konsumenta, a także znaczenia powiązań zdrowe środowisko naturalne – zdrowa żywność – zdrowy konsument).

Udział w konferencji będzie doskonałą okazją do wymiany poglądów, podjęcia współpracy na linii rolnik – koordynator sieci – konsument oraz do zapoznania się z usługami oferowanymi przez podmioty łączące rolników i konsumentów.

Konferencja jest podsumowaniem wspólnie realizowanego projektu w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu w porozumieniu ze Stowarzyszeniem „Żywność dla przyszłości” i Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu.

Zobacz  zaproszenie (PDF - 16 MB)