Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Pożyczki KOWR dla rolników
Zmodyfikowano: 12.10.2018

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa realizując politykę rozwoju obszarów wiejskich, a także wychodząc naprzeciw potrzebom polskiego rolnictwa, uruchomił  możliwość zaciągania pożyczek ze środków Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Beneficjentami programu mogą być rolnicy prowadzący gospodarstwa rodzinne, w których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha. Jednocześnie gospodarstwa te realizują działania rozwojowe, innowacyjne w zakresie np. produkcji, hodowli czy przetwórstwa. Preferencyjne oprocentowanie wynosi 2,85% w skali roku. Maksymalna kwota pożyczki nie może przekraczać 80% kosztów inwestycji. Zgodnie z Planem Finansowym KOWR na rok 2018 przeznaczono na ten cel 10 mln złotych.

Proponowane rolnikom pożyczki będą udzielane w maksymalnej wysokości do 500 tysięcy złotych na 6 lat z możliwością przedłużenia do 10 lat.

Więcej informacji nt. udzielania pożyczek przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na stronie:

http://www.kowr.gov.pl/o-kowr/pozyczki

Teresa Wawrzak DODR