Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Deklaracje dla produkujących wino
Zmodyfikowano: 07.09.2018

Informujemy, że 31 sierpnia 2018 r. mija termin składania deklaracji przez producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Obowiązek złożenia deklaracji dotyczy winnic i winiarni wpisanych do ewidencji KOWR,

Deklaracje dotyczą:

  1. szacowanej ilości wina, jaka będzie wyrobiona w danym roku gospodarczym;
  2. ilości win wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku gospodarczym;
  3. zapasów win lub moszczów winogronowych posiadanych w dniu 31 lipca 2018 r.;
  4. ilości usuniętych w poprzednim roku gospodarczym produktów ubocznych powstałych przy wyrobie wina lub moszczu winogronowego - w przypadku powstania obowiązku wycofania tych produktów, tzn. jeśli produkcja wina lub moszczu gronowego przekracza 25 hl rocznie.

Obowiązek złożenia deklaracji, o których mowa w pkt 2, 3 i 4, nie dotyczy producentów i przedsiębiorców wpisanych po raz pierwszy do ewidencji KOWR na rok gospodarczy 2018/2019.

Deklaracje można wysłać pocztą lub złożyć osobiście w kancelarii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie.

Wzory formularzy dostępne są na stronie KOWR http://www.kowr.gov.pl/interwencja/wino/deklaracje-skladane-przez-uczestnikow-rynku-wina

 

Grażyna Norbert DODR