Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Derogacja w zakresie zazielenienia
Zmodyfikowano: 13.08.2018

Komisja Europejska, na wniosek ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego, przygotowała decyzję umożliwiającą polskim rolnikom skorzystanie z odstępstwa od zakazu prowadzenia produkcji na ugorach w roku 2018 w ramach zazielenienia.

Susza, która wystąpiła w Polsce w maju i czerwcu 2018 roku spowodowała, że w wielu gospodarstwach nastąpiło znaczne pogorszenie dostępności zasobów paszowych dla zwierząt gospodarskich oraz wartości odżywczej pasz.

Decyzja umożliwi uznanie gruntów ugorowanych za odrębne uprawy w ramach dywersyfikacji upraw, nawet jeśli na takich gruntach dokonywano wypasu zwierząt lub w inny sposób były przeznaczone do celów produkcyjnych. Grunty takie będą uznane za obszary proekologiczne EFA.

Z odstępstwa będą mogły skorzystać gospodarstwa, które zostały dotknięte suszą skutkującą stratami w zasobach paszowych dla zwierząt gospodarskich. Derogacja ma na celu umożliwienie wypasania zwierząt lub dokonywania zbioru na cele produkcyjne na ugorach z uwagi na niekorzystną sytuację.

Źródło: MRiRW
Małgorzata Wajtkus DODR