Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Wyjazd studyjny - Budowanie sieci partnerstw w celu wdrażania innowacji w zakresie wprowadzania do obrotu żywności wysokiej jakości
Zmodyfikowano: 17.09.2018

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie oraz Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu zapraszają do udziału w bezpłatnym wyjeździe studyjnym pt. Budowanie sieci partnerstw w celu wdrażania innowacji w zakresie wprowadzania do obrotu żywności wysokiej jakości.
Wyjazd został zaplanowany na 10-15 września, zgłoszenia przyjmujemy do 17 sierpnia 2018 r.

Celem wyjazdu jest upowszechnianie wiedzy i transfer dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacji o charakterze organizacyjnym, procesowym lub marketingowym w odniesieniu do produkcji i sprzedaży żywności wysokiej jakości, przy wykorzystaniu krótkich łańcuchów dostaw. Operacja przyczyni się również do rozpowszechniania korzyści płynących z networkingu w sektorze rolno-spożywczym, zawiązywania partnerstw w celu dywersyfikacji źródeł dochodu i tworzenia grup operacyjnych, rozpoznania oczekiwań i postaw nabywczych konsumentów regionalnych produktów żywnościowych oraz dyferencjacji produktów regionalnych w tym wdrażania strategii wyróżniania tych produktów według tożsamości regionalnej i wykorzystania czynnika tradycji w marketingu.

Do udziału w wyjeździe szczególnie zachęcamy osoby lub podmioty zajmujące się produkcją żywności wysokiej jakości w oparciu o tradycje regionu oraz prowadzące przetwórstwo i sprzedaż na poziomie gospodarstwa bądź planujące rozpoczęcie działalności w tym zakresie a następnie upowszechniające zdobytą wiedzę i doświadczenie i propagujące ideę krótkich łańcuchów dostaw w środowisku rolniczym.
W wyjeździe mogą wziąć udział mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego, mazowieckiego i dolnośląskiego. Rekrutacja uczestników prowadzona jest przez właściwy terytorialnie Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Pobierz ramowy program wyjazdu (pdf - 500kB)

Nabór zakończony

Osoby zainteresowane udziałem w wyjeździe proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia z klauzulą informacyjną a następnie odesłanie do 17 sierpnia 2018 r. na adres:

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu
ul. Zwycięska 8
53-033 Wrocław
lub e-mail: izabela.michniewicz@dodr.pl

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu się do udziału w wyjeździe zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Koordynatorem z ramienia organizatora jest:
Urszula Anculewicz, tel.: 89/ 535-76-84 wew. 60, kom.: 697-632-088; adres e-mail: u.anculewicz@w-modr.pl

Koordynatorem z ramienia partnera organizatora jest:
Izabela Michniewicz, tel. 71/ 339-86-56 wew. 150
adres e-mail: izabela.michniewicz@dodr.pl

Zadanie realizowane jest w ramach Planu Działania KSOW na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2018-2019 w ramach konkursu nr 2/2018 dla partnerów KSOW.