Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Rolniku, co zrobić aby zarobić? Ekoinnowacje – cykl filmów
Zmodyfikowano: 03.08.2018

 

Celem operacji jest promocja ekoinnowacji w rolnictwie oraz rozpowszechnianie informacji na ich temat poprzez produkcję i prezentację filmów. Przedstawiamy pierwszy z cyklu filmów, na temat ekologicznej hodowli kóz, jako alternatywnego kierunku produkcji dla małych gospodarstw.

Coraz częściej rolnicy, szczególnie ci posiadający małe gospodarstwa, szukają alternatywnych kierunków produkcji lub deklarują chęć rozpoczęcia dodatkowej działalności, która pozwoli im poprawić finanse gospodarstwa. Rolnicy obawiają się zmian, inwestowania w nową działalność, gdy widzą niestabilność rynku. Wystarczy jednak dobry pomysł, zapał do pracy, konsekwencja, chęć zdobywania wiedzy i nowych doświadczeń, by gospodarstwo zaczęło przynosić znaczne dochody. W naszym cyklu chcemy pokazać osoby, które rozpoczęły prace w nietypowych hodowlach i uprawach i odniosły sukces. W wielu przypadkach rolnicy Ci współpracują z Instytutami Naukowymi lub uczelniami aby poznać nowoczesne technologie chowu lub uprawy. Należy pamiętać, że nowoczesne technologie to podstawa do sukcesu w produkcji rolnej. W programie chcemy też zwrócić uwagę na specyfikę regionu, ponieważ nie każdy rodzaj produkcji opłaca się wszędzie.

Ekologiczne kozy ‒ Chów i hodowla kóz w Polsce ma wieloletnią tradycję. W Polsce przedwojennej koza dostarczała cennych produktów białkowych rodzinom drobnych rolników. Od wczesnych lat 80-tych nastąpiło ponowne zainteresowanie kozą jako zwierzęciem produkcyjnym, głównie dzięki prozdrowotnym właściwościom mleka koziego. Z uwagi na szczególnego konsumenta mleka koziego, jakim są przeważnie dzieci z tak zwaną skazą białkową a także rekonwalescenci, produkt ten musiał być uzyskiwany w szczególnych warunkach. Koza najlepiej spośród zwierząt hodowlanych nadaje się do chowu w gospodarstwie ekologicznym. Założenia gospodarstwa ekologicznego wymagają od producenta zwiększenia wrażliwości na ochronę środowiska i zdrowie konsumentów, lepszego wykorzystania zasobów gospodarstwa, zmniejszenie zużycia substancji chemicznych, lepszego wykorzystania gleby i terenu. Z filmu dowiemy się m.in. jakie warunki musi spełniać gospodarstwo aby produkty pozyskane z chowu kóz uznać za ekologiczne.

Linki do filmu: http://www.bwmart.pl/odcinek-1-kozy.html lub https://www.youtube.com/watch?v=xeCOQMX8DRQ


Zobacz więcej