Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Lipcowe spotkanie doradców
Zmodyfikowano: 20.07.2018

W piątek, 6 lipca doradcy rozmawiali we Wrocławiu o pomocy dla rolników, których uprawy ucierpiały wskutek suszy, szacowaniu strat i zmianach klimatycznych. Podsumowali też zakończoną w połowie czerwca kampanię wnioskową 2018. W spotkaniu wzięli udział goście – Beata Ćwik z Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu, Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego ARIMR Mirosław Kulesza i  kierownik Biura Działań Społecznych i Środowiskowych ARiMR Paweł Hawrylewicz oraz Mariusz Maślanka z Dolnośląskiego Centrum Mikroorganizmów.

Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Marek Tarnacki podziękował doradcom i instytucjom rolniczym za współpracę przy wypełnianiu eWniosków i za efektywną kampanię. Ponad połowa z 54 250 wniosków o dopłaty złożonych na Dolnym Śląsku została wypełniona przy pomocy pracowników Ośrodka. Doradcy współpracują teraz z instytucjami rolniczymi i gminami przy szacowaniu strat.

Beata Ćwik z KOWR mówiła o monitorowaniu i zbieraniu danych dotyczących suszy w uprawach rolnych. Z tych informacji powstają raporty, które są przesyłane do ministerstwa rolnictwa, gdzie powstaje program pomocy dla rolników.

Doradcy z Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego pracują w gminnych komisjach szacujących straty. Komisje te są powoływane przez wojewodę na wniosek rolników. Ważne jest, aby rolnicy zgłaszali się do gmin z wnioskami o ich powołanie jak najszybciej, aby szacujący straty dotarli na pola jeszcze przed zbiorami.

Protokoły z prac komisji są dokumentem niezbędnym do przyznania pomocy producentom, w których uprawach wystąpiły szkody spowodowane przez suszę czy grad. Jedną z ulg jest obniżka czynszu dzierżawnego lub przesunięcie terminu zapłaty. Poziom ulgi będzie wprost proporcjonalny do wielkości strat. Rolnicy mogą liczyć o przesunięcie płatności nawet o rok. Rolnicy mogą się także starać o kredyty preferencyjne czy umorzenie lub rozłożenie na raty składek KRUS.

Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Mirosław Kulesza podziękował doradcom za pomoc podczas tegorocznej akcji przyjmowania wniosków przez internet. Zwrócił też uwagę na to, że problem anomalii pogodowych i ich wpływu na uprawy pojawia się co roku. Konieczna jest więc dyskusja na temat zmian w produkcji rolnej, szczególnie na słabszych glebach, gdzie w tym roku nie ma zbiorów. Dobrych gleb na Dolnym Śląsku ubywa, między innymi w wyniku kupowania ziemi wokół miast przez deweloperów.

Mariusz Maślanka z Dolnośląskiego Centrum Mikroorganizmów podkreślił rolę zrównoważonego rolnictwa, właściwego zmianowania, działania mikroorganizmów i zasobności gleb w próchnicę dla łagodzenia skutków suszy.

Doradcy rozmawiali także o zadaniach na najbliższe miesiące.

Red.

Galeria zdjęć