Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

O afrykańskim pomorze świń w Puławach
Zmodyfikowano: 16.07.2018

W czwartek 12 lipca w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach została zorganizowana konferencja Afrykański pomór świń – aktualne dane epidemiologiczne i administracyjne, bioasekuracja – podstawą ochrony stad hodowlanych.

W konferencji wziął udział Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, wiceministrowie Szymon Giżyński oraz Rafał Romanowski, Posłowie na Sejm RP Teresa Hałas,  Krzysztof Głuchowski, Jerzy Małecki oraz Krzysztof Szulowski, Senator RP Jerzy Chróścikowski, Główny Lekarz Weterynarii Paweł Niemczuk oraz wojewódzcy lekarze weterynarii. W konferencji uczestniczyli także przedstawiciele organizacji i instytucji rolniczych ‒ ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych oraz zespołów szkół rolniczych. W wydarzeniu wzięli udział Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Marek Tarnacki i Zastępca Dyrektora Andrzej Znamirowski.

Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę, że rozprzestrzenianie się tego wirusa nie jest tylko sprawą Polski, ale całej Europy.
‒ Na południu Włoch poddali się, już nie walczą z ASF, zlikwidowali hodowle świń. Choroba jest w krajach nadbałtyckich, na Węgrzech, w Czechach, jest również na wschód od Polski  – stwierdził minister Jan Krzysztof Ardanowski. Zwrócił także uwagę na konieczność redukcji populacji dzików, które uważane są za główny wektor przenoszenia wirusa.

Minister Ardanowski zaapelował również do samych rolników. Podkreślił przy tym, że problem tkwi głównie w odniesieniu do tych spośród nich, którzy utrzymują tylko kilka sztuk trzody chlewnej.

‒ Świadomość rolników, że niezależnie od tego czy gospodarstwo jest małe, czy duże musi być odizolowane od otoczenia, jest sprawą absolutnie zasadniczą, żeby inne działania były skuteczne.

Minister poinformował, że będzie zabiegał w Komisji Europejskiej o większą pomoc w walce z wirusem, a także, że jeśli jest taka konieczność to będzie wspierał myśliwych w odstrzale dzików. Zwrócił także uwagę, że niezbędne jest wzmocnienie służb weterynaryjnych organizacyjnie i finansowo.

Podsekretarz stanu Rafał Romanowski przedstawił administracyjne metody zwalczania ASF. O epidemiologii, występowaniu i zasadach zabezpieczania stad hodowlanych mówił dyrektor instytutu Krzysztof Niemczuk. Natomiast sytuację epizootyczną i program bioasekuracji przedstawił główny lekarz weterynarii Paweł Niemczuk.
Organizatorem wydarzenia było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Źródła: www.piwet.pulawy.pl, www.gov.pl/rolnictwo

Red.

 

Galeria zdjęć