Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Czerwcowa narada doradców
Zmodyfikowano: 20.06.2018

O zadaniach doradztwa w nowej perspektywie finansowej 2021-2027, rozprzestrzenianiu się ASF i zasadach bioasekuracji obowiązujących w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną, a także rolniczym handlu detalicznym czy świadectwach zdrowotności ziemniaków przeznaczonych na rynek europejski, rozmawiali doradcy podczas czerwcowej narady we Wrocławiu, we wtorek 5 czerwca.

Gośćmi Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego byli ‒ zastępca Dyrektora OT KOWR we Wrocławiu Bogusław Witkowski, Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Zdzisław Król, Koordynator Zespołu ds. bezpieczeństwa żywności WIW Małgorzata Bystroń, Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Zbigniew Michalewski, a także Jan Lupa i Marcin Bustowski ze Związku Zawodowego Rolników Rzeczpospolitej „Solidarni”.

Współpraca i nowe zadania
Dyrektor DODR Marek Tarnacki podkreślił wagę współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii i Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Przypomniał, że doradcy na bieżąco informują rolników o obowiązkach, jak posiadanie świadectw fitosanitarnych, czy wymogach w kontekście zagrożeń ‒ ptasiej grypy czy ASF.
Dyrektor DODR przypomniał także, że toczy się debata na temat wyzwań dla doradztwa po 2020 roku. Doradców czekają nowe zadania, jak chociażby szacowanie szkód łowieckich, czy współpraca ze Stacjami Chemiczno-Rolniczymi przy ocenie zapotrzebowania na składniki pokarmowe w glebie.  Rola i ranga doradztwa będzie rosła, ma ono być obiektywne i niekomercyjne. Wśród zadań państwowego doradztwa po 2020 roku znajduje się budowanie powiązań z partnerami, współpraca z nauką (transfer wiedzy), kalibrowanie informacji na potrzeby gospodarstw, a także wprowadzanie innowacji w rolnictwie.

Rolniczy Handel Detaliczny i bioasekuracja ASF
Wojewódzki Lekarz Weterynarii Zdzisław Król mówił o zadaniach, przy realizacji których współpracują w tej chwili doradcy i weterynaria. To Rolniczy Handel Detaliczny i zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się ASF. W połowie lutego, bioasekuracja stała się obowiązkiem we wszystkich polskich gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną. Gospodarstwa te zostaną skontrolowane przez służby weterynaryjne. Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego prowadzi akcję informacyjną dotyczącą Afrykańskiego Pomoru Świń ‒ czym jest choroba, jakie są zagrożenia i jak zabezpieczyć gospodarstwo przed wtargnięciem wirusa. Na każde szkolenie organizowane przez Ośrodek zapraszani są przedstawiciele Inspektoratu Weterynarii, którzy przekazują rolnikom wiedzę na temat ASF, obowiązkowych zasad bioasekuracji i wymaganych dokumentów. Jest to szczególnie ważne ponieważ trwające od kwietnia kontrole pokazują, że nie ma gospodarstw, w których nie stwierdzono uchybień.
Wojewódzki Lekarz Weterynarii przedstawił zasady działania Rolniczego Handlu Detalicznego na Dolnym Śląsku. Okazuje się, że zainteresowanie rolników tą formą sprzedaży produktów z gospodarstwa jest mniejsze niż zakładano. Przepisy obowiązują od początku ubiegłego roku, a na Dolnym Śląsku zarejestrowało się do tej pory tylko 156 podmiotów chcących skorzystać z RHD. Aby sprzedawać produkty w ramach RHD rolnik powinien złożyć wniosek do powiatowego lekarza weterynarii. Decyzja jest wydawana w ciągu 30 dni od złożenia dokumentów.

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu Zbigniew Michalewski przypomniał o wymaganiach dotyczących handlu ziemniakami. Polska jest jednym z  największych producentów nie tylko w kraju, ale i na świecie. W ubiegłym roku wyeksportowaliśmy 45 tys. ton ziemniaków tylko na europejski rynek. Ze względu na wymogi ochrony fitosanitarnej i obowiązek zwalczania CMS (bakterioza pierścieniowa ziemniaka), każdy producent, dystrybutor i handlowiec ziemniaków podlega rejestracji. Po złożeniu wniosku, którego koszt to 10 zł rejestracja jest automatyczna. Za jej brak nakładane są kary, dlatego PIORiN przypomina o tym obowiązku.

Jeśli ktoś zamierza sprzedać ziemniaki na terenie UE, potrzebuje świadectwa zdrowotności. Przed wprowadzeniem ziemniaków do obrotu rolnik zwraca się do Inspekcji o ich przebadanie pod kątem obecności wirusa CMS.

Red.
 

Galeria zdjęć