Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Seminaria podczas XXIII Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych KSIĄŻ 2018
Zmodyfikowano: 17.06.2018
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na seminaria podczas XXIII Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych KSIĄŻ 2018, w sobotę i niedzielę 16 i 17 czerwca. Seminaria dotyczące hodowli bydła mlecznego i mięsnego oraz Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR), zostaną zorganizowane w namiocie konferencyjnym na Hipodromie Stada Ogierów Książ.

 

SEMINARIA

podczas XXIII Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych KSIĄŻ 2018

Stado Ogierów KSIĄŻ, Hipodrom, namiot konferencyjny

 

SOBOTA 16.06.2018, godz. 13.00-15.00

Możliwości produkcji żywca wołowego na Dolnym Śląsku prof. dr hab. Andrzej Zachwieja, Zakład Hodowli Bydła Instytut Hodowli Zwierząt Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt UP we Wrocławiu

Aktualne problemy dobrostanu cieląt dr hab. inż. Robert Kupczyński prof. nadzw. Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt UP we Wrocławiu

Tworzenie i organizacja grup operacyjnych w ramach działania „Współpraca”. Działania SIR w DODR ekspert ds. SIR

 

NIEDZIELA 17.06.2018, godz. 13.00-15.00

Wykorzystanie produktów ubocznych różnych gałęzi przemysłu w żywieniu bydła –  dr inż. Barbara Król, Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt UP we Wrocławiu

Hodowlane aspekty zastosowania różnych metod sterowania reprodukcją w stadach bydła mięsnego dr hab. inż. Wojciech Kruszyński Katedra Genetyki Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt UP we Wrocławiu

Tworzenie i organizacja grup operacyjnych w ramach działania „Współpraca”. Działania SIR w DODR ekspert ds. SIR