Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Aktualności, Zapowiedzi

XXXVIII Dni Otwarte Doradztwa Rolniczego w Świdnicy
Zmodyfikowano: 30.05.2018

Już po raz trzydziesty ósmy doradcy zorganizowali wydarzenie, służące nawiązywaniu kontaktów między rolnikami, producentami i handlowcami z branży rolniczej oraz przedstawicielami instytucji około rolniczych. Impreza plenerowa poświęcona rolnictwu odbyła się w sobotę 26 maja w Świdnicy.  

Na placu przed siedzibą Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego stanęły stoiska około czterdziestu wystawców z Dolnego Śląska. Wśród nich byli właściciele gospodarstw agroturystycznych, zagród edukacyjnych, producenci regionalni ‒ Dolnośląskie Stowarzyszenie Serowarów Zagrodowych i Winiarzy czy pszczelarze, a także producenci środków do produkcji rolniczej oraz instytucje okołorolnicze.
W punktach informacyjno-promocyjnych uczestnicy imprezy mogli uzyskać informacje m.in. na temat technologii produkcji, rozwoju obszarów wiejskich, możliwości uzyskania wsparcia z unijnych środków pomocowych, odnawialnych źródeł energii, środków do produkcji rolniczej, oferty doradztwa rolniczego, a także poznać wiejskie produkty regionalne i ofertę dolnośląskich gospodarstw agroturystycznych.

Rozpoczynając Dni Otwarte, Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Marek Tarnacki mówił o dolnośląskim rolnictwie, o potrzebie innowacyjnych rozwiązań, a także o tym, że gospodarstwa rolne, aby funkcjonować, potrzebują dodatkowych źródeł dochodu. Jednym z pomysłów na dodatkową działalność mogą być gospodarstwa opiekuńcze, czyli miejsca pobytu dziennego lub stałego dla seniorów czy zagrody edukacyjne, gdzie młodzi ludzi uczą się jak wygląda wieś. Mamy w regionie warunki sprzyjające hodowli bydła, szczególnie na terenach podgórskich, ale pogłowie ciągle spada. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest czasochłonność produkcji zwierzęcej i rosnące wymagania dotyczące dobrostanu, warto jednak promować ten kierunek produkcji rolniczej.

Impreza pokazała, jak ważna jest współpraca doradców z instytucjami rolniczymi, takimi jak Inspektorat Weterynarii, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa czy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kształtowaniu wizerunku dolnośląskich gospodarstw rolnych i krajobrazu rolniczego, ale i wspólnym działaniu na rzecz klienta ‒ rolnika.

Program wydarzenia składał się z dwóch części ‒ wystawienniczej, służącej promocji firm i instytucji rolniczych oraz merytorycznej w postaci seminarium promującego innowacyjne rozwiązania w gospodarstwach rolnych oraz spotkania prezentującego dobre przykłady przedsiębiorczości na terenach wiejskich.

Na Dniach Otwartych Doradztwa Rolniczego nie zabrakło zaproszonych gości. Honorowe odznaki „Zasłużony dla Rolnictwa”, nadane rolnikom z Dolnego Śląska przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela wręczali posłowie ‒ Ewa Szymańska i Wojciech Murdzek i Dyrektor DODR Marek Tarnacki.

Wśród gości byli także Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Zdzisław Król, Dyrektor Ośrodka Regionalnego KRUS we Wrocławiu Ewa Pawelec, Zastępca Dyrektora Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Wiesława Gawior, Zastępca Dyrektora wrocławskiego Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Artur Mackiewicz czy Dyrektor Sekcji Zamiejscowej KOWR w Świdnicy Urszula Ganczarek.

Na stoisku dla najmłodszych można było wziąć udział w rysunkowym rolniczym konkursie z nagrodami, pomalować twarz albo obejrzeć żywe króliki, czy kury jedwabiste. Każdy uczestnik konkursu wychodził z nagrodą lub upominkiem. Na scenie rolnicy odpowiadali na pytania sprawdzające ich wiedzę o rolnictwie i przedsiębiorczości wiejskiej, a w przerwach występował zespół Czerwone Róże z Dobromierza ‒ dwukrotny laureat Ludowej Listy Przebojów Radia Wrocław.

Imprezę zakończyło wręczenie nagród laureatom konkursu na Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne z Dolnego Śląska. I miejsce zajęło Kowalowe Wzgórze z Kamieńca w powiecie kłodzkim, należące do Katarzyny Czuby-Kowal, drugie miejsce otrzymało gospodarstwo Siedem Łanów z Radkowa w powiecie kłodzkim, którego właścicielem jest Tadeusz Harłukowicz, a trzecie  ‒ Głowaczówka z Rudy Sułowskiej w powiecie milickim, którą prowadzi Janina Głowacz.

XXXVIII Dni Otwarte Doradztwa Rolniczego w Świdnicy zostały objęte honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela, Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej, Wojewody Dolnośląskiego Pawła Hreniaka, Posła na Sejm RP Michała Dworczyka, Senatora RP Aleksandra Szweda, Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr hab. inż. Tadeusza Trziszki i Prezes ARIMR Marii Fajger

Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy z ARiMR, KOWR, PiORiN, Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, KRUS, Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii, DIR, Okręgową Stacją Chemiczno-Rolnicza we Wrocławiu i Państwową Inspekcją Sanitarną.

Nagrody dla laureatów konkursów ufundował DODR, Jelenia Plast Sp. zo.o., KRUS, KOWR, DCHRS, Zakład produkcyjny Unipap Strzegom, gospodarstwo agro-eko-turystyczne i zagroda edukacyjna Kowalowe skały z Wrzeszczyna oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Agnieszka Kowalczuk-Misek DODR, red.

Zobacz reportaż z  XXXVIII Dni Otwartych Doradztwa Rolniczego w Świdnicy