Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Aktualności, Zapowiedzi

Międzyplony wykazywane jako obszary proekologiczne
Zmodyfikowano: 18.05.2018

Aby uzyskać dopłaty bezpośrednie i spełnić wymogi zazielenienia, gospodarstwa posiadające powyżej 15 ha gruntów ornych mają obowiązek utrzymywania co najmniej 5% obszarów proekologicznych. Wypełnić to zobowiązanie można między innymi poprzez uprawę międzyplonów.

Za obszary proekologiczne uznawane są międzyplony lub okrywa zielona, do których należą:

 • wsiewki traw lub roślin bobowatych drobnonasiennych w uprawę główną lub
 • mieszanki utworzone z co najmniej 2 gatunków roślin z następujących grup upraw: zbóż, oleistych, bobowatych drobnonasiennych, bobowatych grubonasiennych oraz miododajnych.

Mieszanki te nie mogą stanowić plonu głównego w roku następnym. Mieszanki złożone z samych zbóż nie są uznawane za obszar proekologiczyny.

Od 2018 roku, na międzyplonach utworzonych z mieszanek obowiązuje zakaz stosowania środków ochrony roślin, w tym zapraw nasiennych, przez okres ich utrzymywania. W przypadku wsiewek traw lub roślin bobowatych drobnonasiennych w uprawę główną, zakaz ten obowiązuje od momentu zbioru uprawy głównej przez co najmniej 8 tygodni lub do momentu wysiewu kolejnej uprawy głównej.

Terminy siewu i utrzymywania międzyplonów:

Międzyplon ścierniskowy

Od 2018 roku wprowadzono dwie możliwości realizacji tego wymogu:

 • stały termin wysiewu oraz stały termin utrzymywania, czyli:
  - wysiew – w okresie od 1 lipca do 20 sierpnia,
  - utrzymywanie na polu ‒ do 15 października.
 • indywidualne podejście, czyli:
  - wysiew – w okresie od 1 lipca do 20 sierpnia,
  - utrzymywanie ‒ przez co najmniej 8 tygodni od dnia wysiewu mieszanki

Dzień wysiewu mieszanki należy wskazać w Oświadczeniu , które należy złożyć do Kierownika biura powiatowego ARiMR, w terminie 7 dni od wysiewu mieszanki. Jeśli nie złożymy oświadczenia w ciągu 7 dni, a najpóźniej do 27 sierpnia, ARiMR uzna, że został wybrany wariant z terminem wysiewu i stałym terminem utrzymywania poplonu na polu.

Międzyplon ozimy

 • termin wysiewu – w okresie od 1 lipca do 1 października
 • termin utrzymywania na polu – co najmniej do 15 lutego

Powierzchnia zaliczana do EFA (obszaru proekologicznego) stanowi 30% powierzchni rzeczywistej.

źródło: arimr.gov.pl
Ewa Karpińska DODR