Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Aktualności, Zapowiedzi

Majowa narada doradców
Zmodyfikowano: 15.05.2018

Termin składania wniosków o przyznanie płatności został przedłużony do 15 czerwca. O miesiąc dłużej będzie można składać wnioski o płatności bezpośrednie i płatności obszarowe w ramach PROW 2014-2020 oraz PROW 2007-2013 (czyli płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne, ekologiczne, ONW, zalesieniowe oraz rolnośrodowiskowe).

We wtorek 8 maja, podczas spotkania odbywającego się we Wrocławiu, doradcy dyskutowali o współpracy z instytucjami rolniczymi, realizowanych i planowanych działaniach i o tym, jak sprawnie wypełniać eWnioski.
Narada miała roboczy charakter z udziałem zaproszonych gości z instytucji rolniczych i rolniczych związków zawodowych. Gości powitał i przedstawił Dyrektor DODR Marek Tarnacki. Byli to Kierownik wrocławskiego oddziału WIORIN Dorota Buczyłko, Dyrektor Sekcji Zamiejscowej KOWR w Świdnicy Urszula Ganczarek, Członek Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej Franciszek Baranowski i Dyrektor Biura DIR we Wrocławiu Urszula Solińska-Marek, Kierownik Wydziału Kształtowania Ustroju Rolnego i Gospodarowania Zasobem OT KOWR we Wrocławiu Sebastian Bogus, Kierownik Biura Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Paweł Hawrylewicz, Marian Dembiński i Marian Wojciów z Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”, Tadeusz Włodkowski ze Związku Zawodowego Rolników „Ojczyzna” oraz Zastępca Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii Julian Jakubiak.

Dyrektor DODR mówił o współpracy z instytucjami rolniczymi, przepływie informacji, spotkaniach i roli bezpośrednich relacji. Współpracę tę widać choćby na przykładzie dwóch imprez organizowanych przez Ośrodek w maju i czerwcu, czyli XXXVIII Dni Otwartych Doradztwa Rolniczego w Świdnicy - 26 maja oraz XXIII Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych Książ 2018, która odbędzie się na terenie Hipodromu Stada Ogierów Książ - 16 i 17 czerwca. Obie imprezy to wydarzenia typowo rolnicze, a w ich organizację zaangażowały się dolnośląskie instytucje rolnicze, które będą wspólnie promować swoje działania na rzecz klienta – rolnika.

Kolejnym przykładem współpracy są wspólne działania DODR i Inspekcji Weterynaryjnej zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa ASF. Na każdym szkoleniu organizowanym przez Ośrodek Powiatowi Lekarze Weterynarii przedstawiają zasady bioasekuracji. W maju rozpoczęły się kontrole dolnośląskich gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną. Kontrolerzy sprawdzają najpierw stosowanie zasad bioasekuracji u największych producentów tak, aby dać jak najwięcej czasu na dostosowanie się do przepisów najmniejszym gospodarstwom.

Marian Wojciów i Marian Dembiński z Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” mówili o tak potrzebnej pomocy doradców i pracowników ARiMR rolnikom wypełniającym wnioski. Podkreślali, że dodatkowym atutem jest dla rolników ubezpieczenie DODR od odpowiedzialności cywilnej.
‒ OC daje naszym klientom dodatkową gwarancję jakości wykonywanych usług – mówił Dyrektor DODR Marek Tarnacki.

Doradcy, jak co roku współpracują z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach kampanii wnioskowej. Różni się ona od poprzednich, ponieważ w 2018 roku wszystkie wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych PROW składamy w formie elektronicznej. Podczas spotkania Paweł Hawrylewicz z ARiMR wyjaśniał wątpliwości techniczne i odpowiadał na szczegółowe pytania dotyczące eWniosków. Doradcy przedstawili dane na temat liczby złożonych wniosków we wszystkich powiatach Dolnego Śląska.

Red.
 

Galeria zdjęć