Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Aktualności, Zapowiedzi

Konkurs na najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w 2018 roku - etap wojewódzki
Zmodyfikowano: 26.04.2018

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

ogłasza

Konkurs na najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w 2018 roku

etap wojewódzki

Do udziału w konkursie zapraszamy rolników ekologicznych z województwa dolnośląskiego, którzy posiadają aktualny certyfikat wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą oraz wytwarzają produkty rolnictwa ekologicznego.

W konkursie nie mogą uczestniczyć laureaci wojewódzkiego etapu konkursu w 2016 i w 2017 roku, zdobywcy pierwszych miejsc w kategorii, w której zgłaszają się do konkursu w 2018 roku. Szczegółowe zasady udziału
w konkursie określa regulamin konkursu.

Zgłoszone do konkursu gospodarstwa oceniane będą w dwóch kategoriach:

„EKOLOGIA – ŚRODOWISKO”

i „EKOLOGICZNE GOSPODARSTWO TOWAROWE”.

Karty zgłoszenia udziału w konkursie prosimy przesłać pocztą do dnia 15 czerwca 2018 r.
na adres: DODR we Wrocławiu ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław.

Zgłoszenia zostaną ocenione pod względem formalnym przez powołaną Wojewódzką Komisję Konkursową. Ostatecznym elementem oceny będzie wizytacja gospodarstw. Konkurs ma zasięg ogólnokrajowy, którego organizatorem w skali kraju jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu. Laureaci konkursu w swojej kategorii w województwie zostaną zgłoszeni do konkursu krajowego.

Dodatkowych informacji dotyczących konkursu udziela:
Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska DODR we Wrocławiu.

Urszula Bogusiewicz tel. 71 339 81 85 wew. 183, e-mail: urszula.bogusiewicz@dodr.pl

oraz Urszula Kozaczuk tel. 71 339 81 85 wew. 185, e-mail: urszula.kozaczuk@dodr.pl

 
Pobierz:  Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy (PDF - 378kB)