Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Aktualności, Zapowiedzi

Doradcy nie tylko o eWnioskach
Zmodyfikowano: 18.04.2018

We wtorek 10 kwietnia doradcy z Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu rozmawiali o wypełnianiu wniosków o płatności obszarowe w wersji elektronicznej, o priorytetach pracy doradczej na ten rok, a także o wyzwaniach dla europejskiego i polskiego rolnictwa.

Trwa kampania wnioskowa 2018. W tym roku wnioski o płatności bezpośrednie są wypełniane i składane wyłącznie przez internet. Doradcy pomagają rolnikom w wypełnianiu wniosków. Podczas spotkania pracownicy DODR mówili o realizacji tego zadania w poszczególnych powiatach Dolnego Śląska.

Dyrektor DODR Marek Tarnacki podkreślał, że sprawny przebieg kampanii wnioskowej to w tej chwili najistotniejsza kwestia dla doradców. Mówił także o współpracy pomiędzy instytucjami rolniczymi i uczestnictwie ich przedstawicieli w spotkaniach doradców. Gośćmi spotkania doradców byli Członek Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej Franciszek Baranowski i Dyrektor Biura DIR we Wrocławiu Urszula Solińska-Marek.

Program działalności doradczej na 2018 rok został zaopiniowany przez Społeczną Radę Doradztwa i zatwierdzony Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W ramach programu realizujemy priorytety działalności doradczej Ministerstwa Rolnictwa, czyli upowszechnianie wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania ASF i ptasiej grypy, z uwzględnieniem bioasekuracji, a także upowszechnianie wiedzy na temat przeciwdziałania antybiotykoodporności u ludzi i zwierząt, wsparcie wdrażania systemów płatności bezpośrednich w ramach WPR na lata 2015-2020 i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wzmocnienie działań na rzecz transferu wiedzy pomiędzy nauką a praktyką rolniczą,  promowanie działań pro środowiskowych, przeciwdziałających zmianom klimatycznym i ułatwiających dostosowanie do tych zmian, czy działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i pozarolniczych funkcji wsi.

Metody pracy doradczej w ODR-ach zostały ujednolicone w całej Polsce. Metody standaryzacji pracy i ocenę stopnia realizacji zaplanowanych działań za pomocą miernika przedstawiła kierownik działu Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw DODR Ewa Bieńkowska.

‒ Europa stawia na doradztwo rolnicze – powiedział Dyrektor DODR Marek Tarnacki. – Spada jakość produkcji rolnej, europejscy rolnicy nie mają następców, a celem jest wyżywienie ludności i wysoka jakość produkowanej żywności. Bez doradztwa państwowego niemożliwe byłoby sprostanie tym  wyzwaniom.

Dolnośląscy doradcy przygotowują się także do dwóch wydarzeń. Pierwsze to XXXVIII Dni Otwarte Doradztwa Rolniczego w Świdnicy, czyli impreza targowo-wystawiennicza, która odbędzie się 26 maja. Drugie to XXIII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Książ 2018, na teren Hipodromie Stada Ogierów Książ, 16 i 17 czerwca. Obie imprezy mają charakter typowo rolniczy. Celem Dni Doradztwa Rolniczego jest zachęcanie
do korzystania z doradztwa rolniczego, promocja nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań stosowanych w rolnictwie, a także pomoc w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy rolnikami, producentami i handlowcami z branży rolniczej oraz szeroko pojęta promocja problematyki rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich regionu. Wystawa Zwierząt promuje chów i hodowlę zwierząt gospodarskich na Dolnym Śląsku oraz innowacyjne rozwiązania stosowane w produkcji zwierzęcej. Ma także na celu wymianę doświadczeń rolników zajmujących się chowem i hodowlą zwierząt gospodarskich.

Red.

Galeria zdjęć