Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Europejskie Forum Rolnicze 2018
Zmodyfikowano: 28.03.2018

Trzydziestu prelegentów, trzydzieści firm i instytucji i około 1600 gości przyjechało w piątek 23 marca do Jasionki pod Rzeszowem  na Europejskie Forum Rolnicze 2018. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z Dyrektorem DODR Markiem Tarnackim.

Forum to dwudniowa konferencja z udziałem przedstawicieli polskiej i europejskiej polityki, organizacji branżowych, ekspertów i naukowców wyznaczających kierunki rozwoju obszarów wiejskich. To także miejsce spotkań i wymiany doświadczeń producentów i dostawców innowacyjnych rozwiązań dla rolnictwa.

W ramach Forum odbyły się debaty na najważniejsze tematy związane z wyzwaniami, perspektywami i szansami stojącymi przed europejskim rolnictwem oraz obszarami wiejskim. Towarzyszyły im prelekcje, wykłady i dyskusje na temat innowacji w rolnictwie połączone z prezentacją produktów i usług dla sektora produkcji rolnej.

Wspólna Polityka Rolna po 2020 roku to główny temat Europejskiego Forum Rolniczego. Pierwszego dnia obrad Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel wraz z komisarzem ds. rolnictwa Unii Europejskiej Philem Hoganem oraz  ministrami rolnictwa Francji, Czech i Węgier dyskutowali o możliwości wyrównania dopłat bezpośrednich dla rolników krajów unijnych.

Polski minister przypomniał, że decyzje dotyczące przyszłości WPR podejmowane będą w tym roku w maju, w ramach Rady Europejskiej. Podkreślił też, że w zjednoczonej Europie nie może być dyskryminacji.

Komisarz Hogan podkreślił, że Brexit będzie miał wpływ na unijny budżet, a  tym samym na WPR. Komisarz zapewnił, że jest zwolennikiem konwergencji,  WPR musi być dobrze finansowana, a  rolnicy muszą mieć zapewnione bezpieczeństwo finansowe. Według komisarza Hogana wsparcie w ramach tej polityki powinno być dostępne nie tylko dla rolników, ale także dla rozwoju obszarów wiejskich. Zdaniem komisarza należy myśleć o rolnictwie precyzyjnym, rolnictwie cyfrowym.

– Dla Polski w nowej WPR najważniejszą kwestią będzie wzrost opłacalności produkcji. Nasze priorytety to również stabilizacja na rynkach rolnych, konkurencyjność produktów oraz innowacyjność  - powiedział minister Krzysztof Jurgiel.

Uczestniczący w dyskusji ministrowie podkreślali także, że przy ustalaniu nowego unijnego budżetu pod uwagę powinna być brana konkurencyjność, bezpieczeństwo żywnościowe,  jakość życia, a także uproszczenie WPR.

W drugim dniu Forum odbywały się debaty na tematy związane z wyzwaniami i szansami stojącymi przed europejskim rolnictwem. Rozmawiano o nowych technologiach, biogazie, azocie i sztucznej inteligencji.

Do udziału w dyskusji otwierającej drugi dzień wydarzenia „Nowe technologie i innowacyjne rozwiązania w rolnictwie - rola w podnoszeniu jakości i obniżaniu kosztów produkcji", zostali zaproszeni m.in. Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Jarosław Gowin, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego - Czesław Siekierski oraz przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji – Wolfgang Burtscher.

Cykl spotkań rozpoczęła debata panelowa na temat nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie oraz o ich roli w podnoszeniu jakości i obniżaniu kosztów produkcji. Uczestniczył w niej  podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki, który podkreślił, że już w obecnej perspektywie finansowej UE, innowacje w rolnictwie są jednym z priorytetów polskiego rządu.

Organizatorem Europejskiego Forum Rolniczego jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Wydarzenie zostało zorganizowane pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Źródła:  www.minrol.gov.pl, forum-jasionka.pl

Galeria zdjęć