Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

WŁAŚCIWE STOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN!
Zmodyfikowano: 16.03.2018

 

W związku z niepokojącym wzrostem wykrywania przekroczeń najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin oraz przypadków wykrycia substancji niedopuszczonych do stosowania w danych uprawach, a nawet niezarejestrowanych w UE, stosuj środki ochrony roślin:

 1. wyłącznie dopuszczone do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
 2. zgodnie z etykietą, a mianowicie:
 • w uprawach wskazanych w etykiecie;
 • do zwalczania organizmów szkodliwych określonych w etykiecie;
 • z zachowaniem odstępu czasu między poszczególnymi zabiegami określonego w etykiecie;
 • nie przekraczając określonej w etykiecie maksymalnej dawki środka ochrony roślin na ha w sezonie wegetacyjnym;
 • nie przekraczając określonej w etykiecie maksymalnej liczby zabiegów w sezonie wegetacyjnym;
 • w odpowiednich fazach rozwojowych rośliny uprawnej i zwalczanego organizmu szkodliwego określonych w etykiecie;
 • w odpowiednich warunkach atmosferycznych określonych w etykiecie;
 • z zachowaniem okresu karencji (okres od ostatniego zastosowania środka ochrony roślin do dnia zbioru rośliny uprawnej).
 1. z różnych grup chemicznych;
 2. przy użyciu sprzętu sprawnego technicznie i skalibrowanego.

Niewłaściwe stosowanie środków ochrony roślin niesie za sobą liczne zagrożenia, w tym m. in.:

 • prowadzi do utraty plonów;
 • stwarza zagrożenie dla zdrowia konsumentów poprzez obecność pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych;
 • prowadzi do uodporniania się organizmów szkodliwych na działanie środków ochrony roślin.

Uwaga!

Zgodnie z art. 46 ustawy o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2017 r. poz. 50 z późn. zm.), w przypadku gdy płody rolne zawierają pozostałości środków ochrony roślin w ilości stwarzającej zagrożenie dla zdrowia konsumentów, wojewódzki inspektor zakazuje w drodze decyzji przeznaczania tych płodów do spożycia przez ludzi i ich wprowadzania do obrotu oraz określa sposób ich zagospodarowania.

Wojewódzki Inspektor
Ochrony Roślin i Nasiennictwa
we Wrocławiu
Zbigniew Michalewski